Értesítés hatósági eljárás megszűnéséről – EE/18446-9/2022. számú határozat: Budai Fonódó villamoshálózat fejlesztésének II. üteme

Közzétéve: 2023. március 14.

Iktatószám: EE/18446-9/2022
Tárgy: hirdetmény hatósági döntésről
E-mail: botlik.gergo@nmhh.hu
Készült: 2023. március 14.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Közlemény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2023. március 13. napján kelt, EE/18446-8/2022 számú végzéssel az építési engedélyezési eljárást megszüntette.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2023. március 14.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5 nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság Hivatala EE/18446/2022 Budai Fonódó villamoshálózat fejlesztésének II. üteme Műegyetemi rakparti villamosvonal (Szent Gellért tér –Budafoki út és Dombóvári út csomópontja között) Egyesített engedélyezési és kiviteli terv 09.Távközlés - 11 NSN TraffiCOM hálózat kiváltás FŐMTERV Zrt. (1024 Budapest, Lövőház u. 37.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2023. szeptember 13. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Építményengedélyezési Osztályon (1088 Budapest, Reviczky u. 5.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8.00-12.00, Szerda: 13.00-16.00, Péntek: 8.00-12.00), az 1/429-8640 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt.

A 345/2012. (XII.6.) Korm. rendelet alapján jelen eljárás tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy. A hirdetményi úton történő közlés esetén a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő nap.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2)   Az eljárás megindulásáról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az ügyfél az [elsőfokú] eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: dr. Rajnai Judit osztályvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Budapesten, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.

Kifüggesztés napja: 2023. 03. 14.

Levétel napja: 2023. 03. 19.