A Médiatanács 174/2023. (III. 21.) számú döntése

A KMUSZ2019 és a KMUSZ2020 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Regionális Televízió Esztergom Kft. szerződésmódosítási kérelméről

Hatósági döntés dátuma: 2023. március 21.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanács 672/2019. (VI. 4.) számú döntésével meghirdetett KMUSZ2019 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Regionális Televízió Esztergom Kft. KMUSZ2019-53/2019. iktatószámon nyilvántartott pályázata kapcsán, és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanács 489/2020. (V. 26.) számú döntésével meghirdetett KMUSZ2020 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Regionális Televízió Esztergom Kft. KMUSZ2020-6/2020. iktatószámon nyilvántartott pályázata kapcsán a kedvezményezett által benyújtott kérelmet megtárgyalta, és hozzájárul a fenntartási időszak 2023. március 31. napjára történő módosításához.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási Irodájának vezetőjét, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet.