A Médiatanács 182/2023. (III. 21.) számú döntése

A Tilos Kulturális Alapítvány által üzemeltetett Budapest 90,3 MHz körzeti vételkörzetű, közösségi jellegű, Tilos Rádió állandó megnevezésű lineáris rádiós médiaszolgáltatás 2023. január 23-29. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2023. március 21.

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Tilos Kulturális Alapítvánnyal (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Budapest 90,3 MHz körzeti vételkörzetű, közösségi jellegű, Tilos Rádió állandó megnevezésű lineáris rádiós médiaszolgáltatás 2023. január 23-29. közötti adáshetén a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 63. § (12) bekezdésében foglaltak vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát.