Értesítés építési engedélyezési eljárás megindulásáról – CM/7392-2/2023.: Bánk, GPON optikai lefedőhálózat építés

Közzétéve: 2023. március 29.

Iktatószám: CM/7392-2/2023.
Tárgy: Bánk GPON optikai lefedőhálózat építés elektronikus hírközlési építmény építési engedélyezési eljárás megindulásáról
Ügyintéző: Mérész István
Tel.: 46/555 - 520
E-mail: meresz.istvan@nmhh.hu

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket a 2023. március 24. napján, Bánk GPON optikai lefedőhálózat építés tárgyú építési engedélyezési eljárás megindulásáról.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság Hivatala CM/7392/2023. Bánk GPON optikai lefedőhálózat építés Moson Telecom System Kft. 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc utca 10.

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Miskolci Hatósági Irodánál (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 46/555-520 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján az eljárás során hozott valamennyi döntését hirdetményi úton közli, valamint a döntésről készült közleményt közhírré teszi.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.) hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (nmhh.hu).

Miskolc, 2023. március 29.

Pap-Tóth Tamás
hatósági irodavezető-helyettes

Kifüggesztés napja: 2023. március 29.

Levétel napja: 2023. április 14.