Értesítés építési engedélyezési eljárás megindulásáról – CM/7409/2023: Rétság, GPON optikai lefedő hálózat

Közzétéve: 2023. március 31.

Iktatószám: CM/7409-3/2023.
Tárgy: hirdetményRétság GPON optika lefedőhálózat építés elektronikus hírközlési építmény engedélyezési eljárás megindulásáról
Ügyintéző: Árvai Tamás
Tel.: 46/555-539
Elektronikus levélcím: arvai.tamas@nmhh.hu
Készült: 2023. március 31.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyban megnevezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontjaalapján a Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a 2023. március 24. napján Rétság GPON optikai lefedőhálózat építés tárgyú építési engedélyezési eljárás megindulásáról.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóság Az ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CM/7409/2023 Rétság, GPON optikai lefedőhálózat építése Moson Telecom System Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc utca 10.)

Az ügy irataiba a NMHH Miskolci Hatósági Irodánál (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.), ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 46/555-539 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján az eljárás során hozott valamennyi döntését hirdetményi úton közli, valamint a döntésről készült közleményt közhírré teszi.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.) hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (nmhh.hu).

Miskolc, 2023. március 31.

Farkas Zoltán
hatósági irodavezető

Kifüggesztés napja: 2023. március 31.
Levétel napja: 2022. április 16.