A Médiatanács 214/2023. (IV. 4.) számú döntése

A Celldömölk 92,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2022. december 21-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása

Hatósági döntés dátuma: 2023. április 4.

  1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapítja, hogy a Hatóság honlapján és hirdetményi úton 2022. december 21-én közzétett, a Celldömölk 92,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség legkorábban 2023. július 13. napjától történő közösségi jellegű használatára megindított pályázati eljárás eredményes.
  2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy a Celldömölk 92,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati eljárás nyertese az Mttv. 62. § (3) bekezdése, valamint a Pályázati Felhívás 1.12.3.4. pontja alapján a Mária Rádió Frekvencia Kft. pályázó.
  3. A Médiatanács a Mária Rádió Frekvencia Kft. Celldömölk 92,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatását az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján közösségi médiaszolgáltatásként ismeri el.
  4. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított Mária Rádió Frekvencia Kft. pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződés megkötésére irányuló eljárást.
  5. A Médiatanács döntését a Hatóság honlapján és hirdetményi úton közzéteszi.