A nyilvános lakossági számlás mobiltelefon díjcsomag kínálat változásai – 2023. I. negyedév

2023. április 24.

A mobilpiaci verseny fontos jellemzője, hogy a szolgáltatók kínálatában milyen változások történnek adott időszak alatt. Korábbi elemzéseinkben (lásd itt: Mobilpiac: a legolcsóbb díjcsomagok drágultak, de többet is nyújtanak érte; és itt Mobilpiac: kismértékű árnövekedés, bővülő adatkeretek) a négy legjelentősebb mobil szolgáltató (Magyar Telekom Nyrt., Vodafone Magyarország Zrt., Yettel Magyarország Zrt. és Digi Kft.) lakosság számára nyújtott, nyilvánosan elérhető mobiltelefon díjcsomag kínálatában 2022. I. és II. félévében bekövetkezett változásokat mutattuk be. Jelen összefoglaló a díjcsomagok havidíja, perc- és SMS-díjai, valamint egyéb fő jellemzői (havi díjban foglalt lebeszélhető percek, küldhető SMS-ek, leforgalmazható adatkeret) alapján a 2023. I. negyedévében történt kínálati változásokat vizsgálja.

2023. I. negyedévében a három legnagyobb mobil szolgáltató nyilvánosan elérhető lakossági számlás (post-paid) díjcsomagkínálatában jelentős változások történtek. Egyrészt két szolgáltató (Vodafone és Yettel) ezen időszakban új díjcsomagokat vezetett be a piacra, másrészt e két cég, valamint a Magyar Telekom díjkorrekciót hajtott végre. Erre az adott lehetőséget, hogy még a tavalyi év során a három nagy mobilszolgáltató olyan passzussal egészítette ki az üzletszabályzatát leíró Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF), amely lehetővé teszi, hogy évente egy alkalommal a fogyasztói árindex mértékével változtassák a szolgáltatások havi díját. A Digi ilyen értelmű üzletszabályzat kiegészítésére idén január elején került sor, a társaság a díjkorrekciót május elején tervezi végrehajtani.

A mobil szolgáltatók kártyás (pre-paid) kínálatát tekintve érdemi változás nem történt az időszakban.

Vodafone

A negyedév során az első lakossági mobil számlás díjcsomagokat érintő változást a Vodafone 2023. január 2-i díjkorrekciója jelentette. A társaság ennek mértékét a KSH által megállapított tárgyévet megelőző naptári év augusztus 31. napja és az azt megelőző naptári év szeptember 1. napja között mért havi fogyasztói árindex változások átlagaként határozta meg. Tekintettel arra, hogy ez 9,39% volt, a Vodafone január 2-től legfeljebb ezzel a mértékkel megemelte valamennyi lakossági mobil díjcsomagja havi díját. Az 1. táblázat alapján megállapítható, hogy a forgalmazott lakossági számlás mobil díjcsomagok esetében egy év hűségvállalás és elektronikus számla fizetés (e-Pack) esetén a tényleges díjak ennél valamivel kisebb mértékben (9,1%-9,35%) emelkedtek. A díjváltozással szinte egyidőben egyes díjcsomagok esetében az előfizetési díjban foglalt Európai Unióban felhasználható adatkeretek nagyságára is változott: a belföldön korlátlan adathasználatot biztosító Red Free+ és a Red Infinity World+ díjcsomagok uniós kerete 25 GB-ról 30 GB-ra bővült.

A Vodafone kínálatát érintő újabb változást a március 15-től érvényes új díjcsomagstruktúra bevezetése jelentette (Az új díjcsomagok bevezetésével a korábbi díjcsomagok lekerültek a szolgáltató honlapjáról, de az ÁSZF díjszabásra vonatkozó melléklete szerint továbbra is értékesíthető díjcsomagok voltak még a negyedév végén is). A társaság a Go csomagok addigi nevét + jellel kiegészítve, míg a Red csomagok esetében a nevekben lévő + jelet 5G utótagra cserélve újította meg kínálatát (2. táblázat). További változást jelentett, hogy a korábban csak szerződéshosszabbításra elérhető Red Max+ díjcsomag utódjaként a Red Max 5G díjcsomag bárki számára előfizethetővé vált. A névváltozásoknál lényegesebb, hogy az új díjcsomagok ára és a bennük foglalat szolgáltatások köre is módosult. Ellentétben a díjkorrekcióval, amikor lényegében azonos mértékkel nőtt a díjcsomagok ára, az újonnan bevezetett díjcsomagok díja egy év hűségidő vállalása és e-Pack igénybevétele esetén 0-7,7% százalék közötti mértékben haladja meg a korábbi díjcsomagok díját. A Red Free 5G díja nem változott a Red Free+-hoz képest, míg a legnagyobb mértékű díjnövekedés a Go Super+ esetén volt megfigyelhető, amelynek havidíja 9 990 Ft-ra nőtt a 9 280 Ft-ért előfizethető Go Superhez képest.

1. táblázat: A Vodafone 2023. január 2 előtt és után értékesített lakossági post paid díjcsomagjai és föbb jellemzőik
Díjcsomag neve2023. január 2-ig érvényes havi díj (1 év hűségvállalással és e-Packkel) 2023. január 2-től érvényes havi díj (1 év hűségvállalással és e-Packkel) A havi díjban foglalt, felhasználható perc és/vagy SMS Saját hálózatból indított hívások percdíja EU roaming helyzetből indított hívások percdíja A havi díjban foglalt, belföldön és EU roaming helyzetben felhasználható adatmennyiség Saját hálózatból küldött SMS-ek díja darabonként EU-roaming helyzetből küldött SMS-ek díja darabonként
Go Light 3 490 Ft 3 810 Ft Saját hálózatból vagy EU roaming helyzetből bármely belföldi hálózatba vagy az EU-ba: 130 perc vagy SMS A havi díjban foglalt percek felett bármely belföldi hálózatba: 40 Ft EU-ba: 76 Ft A havi díjban foglalt percek felett bármely belföldi hálózatba és az EU-ba: 40 Ft 3 GB A havi díjban foglalt SMS-ek  felett bármely belföldi hálózatba: 40 Ft EU-ba: 24 Ft Bármely belföldi hálózatba és az EU-ba 40 Ft
Go Easy 15 4490 Ft* 4 910 Ft 0 perc / 0 SMS bármely belföldi hálózatba: 20 Ft EU-ba: 76 Ft bármely belföldi hálózatba és az EU-ba: 20 Ft 17 GB bármely belföldi hálózatba: 20 Ft EU-ba: 24 Ft Bármely belföldi hálózatba és az EU-ba 20 Ft
Go Midi 5 990 Ft 6 540 Ft Saját hálózaton belül  korlátlan perc és SMS Saját hálózatból vagy EU roaming helyzetből bármely más belföldi hálózatba vagy az EU-ba: 200 perc vagy SMS A havi díjban foglalt percek felett bármely belföldi hálózatba: 40 Ft EU-ba: 76 Ft A havi díjban foglalt percek felett bármely belföldi hálózatba és az EU-ba: 40 Ft 5 GB A havi díjban foglalt SMS-ek  felett bármely belföldi hálózatba: 40 Ft EU-ba: 24 Ft Bármely belföldi hálózatba és az EU-ba 40 Ft
Go Super 8 490 Ft 9 280 Ft Saját hálózatból és EU roaming helyzetből bármely belföldi hálózatba vagy az EU-ba: korlátlan perc és SMS  0 Ft 0 Ft 7 GB 0 Ft 0 Ft
Red Free+ 10 990 Ft 11 990 Ft Saját hálózatból és EU roaming helyzetből bármely belföldi hálózatba vagy az EU-ba: korlátlan perc és SMS  0 Ft 0 Ft Belföldön: korlátlan EU-ban: 30 GB  0 Ft 0 Ft
Red Infinity World+ 15 990 Ft 17 480 Ft Saját hálózatból és EU roaming helyzetből bármely belföldi hálózatba vagy az EU-ba, továbbá a Világ Napijegy érvényességi területéről magyarországi és a Világ Napijegy érvényességén belüli országokba: korlátlan perc és SMS  0 Ft 0 Ft Belföldön: korlátlan EU-ban: 30 GB  0 Ft 0 Ft
* = A Go Easy 15 esetében a január díj e-Pack kedvezmény nélkül szerepel, mert ennél a díjcsomagnál nem volt igénybe vehető.

Míg a 2022-ben történt díjcsomagváltások esetében jellemzően az volt megfigyelhető, hogy az új díjcsomagok valamivel több szolgáltatást (pl. magasabb adatkeretet) nyújtottak mérsékelten magasabb áron, mint a korábbiak, a Vodafone idei díjcsomagváltása esetében vegyes a kép: a váltással egyes, a korábbi hasonló nevű díjcsomag havi díjában még szereplő szolgáltatások kivezetésre kerültek, míg más szolgáltatáselemek megjelentek az új díjcsomagoknál.

A március 15-i díjcsomagok megjelenéséig a Vodafone egyik versenyelőnye az volt a versenytársakkal szemben, hogy az előfizetési díjban foglalt lebeszélhető percek és SMS-ek felhasználhatóak voltak a belföldről az Európai Unió alapdíjas számaira irányuló hívások esetén is. A versenytársak díjcsomagjaiban a lebeszélhetőség ugyanis erre a hívásirányra (a Magyar Telekom legdrágább, XL nevű díjcsomagja kivételével) nem vonatkozott. Az új díjcsomagstruktúrában azonban a Red Max 5G és a Red Infinity World 5G kivételével megszűnt ez a lehetőség, így a többi díjcsomag esetében percenként 76 Ft-ot kell fizetni az ilyen irányú hívásokért és 24 Ft-ot az SMS-ekért. Egy másik, a fogyasztók számára kedvezőtlen változás a Go Midi+ díjcsomaggal kapcsolatos: míg a korábbi Go Midi díjcsomag még 200 perc vagy SMS saját hálózatból vagy EU roaming helyzetből bármely más belföldi hálózatba vagy az EU-ba felhasználható percet vagy SMS-t tartalmazott, addig a Go Midi+ már csak 150 percet és a fentieknek megfelelően ez nem használható a saját hálózatból az EU-ba indított hívásokra. A fogyasztók számára további kedvezőtlen változás, hogy míg a Go Midi-vel korlátlanul lehetett hívni a Vodafone-os mobil és vezetékes számokat is, addig a Go Midi+ esetén a korlátlanság csak a Vodafone-os mobil számok hívására szűkült.

2. táblázat: A Vodafone 2023. március 15-től értékesített lakossági post paid díjcsomagjai és föbb jellemzőik
Díjcsomag neve Havi díj (1 év hűségvállalással és e-Packkel) A havi díjban foglalt, felhasználható perc és/vagy SMS Saját hálózatból indított hívások percdíja EU roaming helyzetből indított hívások percdíja A havi díjban foglalt, belföldön és EU roaming helyzetben felhasználható adatmennyiség Saját hálózatból küldött SMS-ek díja darabonként EU-roaming helyzetből küldött SMS-ek díja darabonként
Go Light+ 3 990 Ft Saját hálózatból minden belföldi hálózatba,  EU roaming helyzetből bármely belföldi hálózatba vagy az EU-ba: 130 perc vagy SMS A havi díjban foglalt percek felett bármely belföldi hálózatba: 40 Ft EU-ba: 76 Ft A havi díjban foglalt percek felett bármely belföldi hálózatba és az EU-ba: 40 Ft Belföldön: 3 GB görgethető EU-ban: 3 GB A havi díjban foglalt SMS-ek  felett bármely belföldi hálózatba: 40 Ft EU-ba: 24 Ft Bármely belföldi hálózatba és az EU-ba 40 Ft
Go Easy+ 4 990 Ft Saját hálózatból belföldi Vodafone-os mobilhálózatba, vagy EU roaming helyzetből magyar Vodafone-os mobilszámokra: 50 perc Bármely belföldi hálózatba: 25 Ft EU-ba: 76 Ft Bármely belföldi hálózatba és az EU-ba: 25 Ft Belföldön: 20 GB görgethető EU-ban: 12 GB bármely belföldi hálózatba: 25 Ft EU-ba: 24 Ft Bármely belföldi hálózatba és az EU-ba 25 Ft
Go Midi+ 6 590 Ft Saját hálózatból és EU roaming helyzetből magyar Vodafone-os mobilszámokra  korlátlan perc és SMS Saját hálózatból bármely más belföldi hálózatba vagy EU roaming helyzetből bármely más belföldi hálózatba vagy az EU-ba: 150 perc vagy SMS A havi díjban foglalt percek felett bármely belföldi hálózatba: 40 Ft EU-ba: 76 Ft A havi díjban foglalt percek felett bármely belföldi hálózatba és az EU-ba: 40 Ft Belföldön: 5 GB görgethető EU-ban: 5 GB A havi díjban foglalt SMS-ek  felett bármely belföldi hálózatba: 40 Ft EU-ba: 24 Ft Bármely belföldi hálózatba és az EU-ba 40 Ft
Go Super+ 9 990 Ft Saját hálózatból bármely belföldi hálózatba és EU roaming helyzetből bármely belföldi hálózatba vagy az EU-ba: korlátlan perc és SMS  Bármely belföldi hálózatba: 0 Ft EU-ba: 76 Ft 0 Ft Belföldön: 7 GB görgethető EU-ban: 7 GB Bármely belföldi hálózatba: 0 Ft EU-ba: 24 Ft 0 Ft
Red Free 5G 11 990 Ft Saját hálózatból bármely belföldi hálózatba és EU roaming helyzetből bármely belföldi hálózatba vagy az EU-ba: korlátlan perc és SMS  Bármely belföldi hálózatba: 0 Ft EU-ba: 76 Ft 0 Ft Belföldön: korlátlan 5 GB osztható adat EU-ban: 26 GB  Bármely belföldi hálózatba: 0 Ft EU-ba: 24 Ft 0 Ft
Red Max 5G 14 990 Ft Saját hálózatból és EU roaming helyzetből bármely belföldi hálózatba vagy az EU-ba: korlátlan perc és SMS  0 Ft 0 Ft Belföldön: korlátlan 5 GB osztható adat EU-ban: 32 GB  0 Ft 0 Ft
Red Infinity 5G 17 990 Ft Saját hálózatból és EU roaming helyzetből bármely belföldi hálózatba vagy az EU-ba, továbbá a Világ Napijegy érvényességi területéről magyarországi és a Világ Napijegy érvényességén belüli országokba: korlátlan perc és SMS  0 Ft 0 Ft Belföldön: korlátlan 10 GB osztható adat EU-ban: 34 GB  0 Ft 0 Ft

Többféle újdonságot hozott a Go Easy 15-öt felváltó Go Easy+ díjcsomag is. A fogyasztók szempontjából pozitív fejlemény, hogy a havidíj alig változott: a Go Easy 15 havidíja egy év hűségvállalással 4 910 Ft, a Go Easy+-é pedig szintén egy év hűséggel és e-Packkel kedvezménnyel 4 990 Ft. További pozitívum, hogy míg a Go Easy 15 egyáltalán nem tartalmazott lebeszélhető percet, addig a Go Easy+ 50 perc, saját hálózatból, vagy EU roaming helyzetből más Vodafone-os mobilszámra indított beszélgetést tartalmaz. Ugyancsak a fogyasztók számára kedvező változás, hogy a Go Easy+ belföldi adatkerete 20 GB-ra nőtt, a Go Easy által kínált 17 GB-ról. Az viszont negatív változás, hogy magasabbak lettek egyes perc- és SMS díjak. A Go Easy 15 esetében még csak 20 forintot, a Go Easy+ esetén viszont már 25 Ft-ot kell fizetni percenként, illetve SMS-enként a belföldről belföldre és az EU-ból belföldre, vagy más EU-s alapdíjas irányba indított hívásokért.

Az új díjcsomagokstruktúra két, több díjcsomagot is érintő, a magyar piacon egyedinek tekinthető szolgáltatáselem bevezetésével is járt. Az egyik újdonság, hogy a Go díjcsomagok esetében görgethetővé vált az adatkeret, azaz az előfizető a tarifacsomagjához tartozó adatkeretből az adott hónapban (számlázási ciklusban) fel nem használt részt átviheti a következő hónapra. A görgetett adat nem halmozható, az előző hónapról áthozott adatmennyiség a hónap végén lejár. A görgetés feltétele, hogy a felhasználó legalább 1 Mbyte adatot felhasználjon az adott havi adatkeretéből.

A másik újdonság a Red csomagokra vonatkozik. A Red Free 5G és a Red Max 5G díjcsomag 5 GB, a Red Infinity World 5G díjcsomag pedig 10 GB osztható adatot tartalmaz, azaz ezen díjcsomagok előfizetői havonta ekkora adatmennyiséggel egészíthetik ki családtagjaik Go-s, vagy Vodafone-os mobilinternetes előfizetésének felhasználható adatkeretét, s ha nem élnek ezzel a lehetőséggel, akkor ez hozzáadódik a roaming adatkeretükhöz.

Ezen díjcsomagok – mint ahogy arra az elnevezésük is utal – lehetővé teszik előfizetőik számára, hogy arra alkalmas telefonkészülékkel a lefedett területeken 5G hálózatra csatlakozzanak. Fontos különbség azonban, hogy míg a Red Max 5G és a Red Infinity World 5G csomagokra előfizetők számára az 5G nyújtotta maximális sebesség alapból elérhető, addig a Red Free 5G előfizetők számára a le- és feltöltési sebesség 10 Mbit/másodpercre van korlátozva. Ezen díjcsomag esetében az 5G nyújtotta maximális sebesség kihasználásához Gigaboost kiegészítő opció vásárlása szükséges, amely egyébként a Go díjcsomagok előfizetői számára is elérhető lehetőség.

Yettel

A Vodafone-hoz hasonlóan a Yettel is az első negyedévben vezetett be új díjcsomagstruktúrát és ekkorra esett a társaság díjkorrekciója is. Az új lakossági számlás díjcsomagok március 2-től váltak elérhetővé a fogyasztók számára. Érdekesség, hogy a Vodafone Go díjcsomagjaihoz hasonlóan, a Yettel is a díjcsomag név végére tett + jellel különbözteti meg az újonnan bevezetett díjcsomagokat a korábbiaktól. (Az új díjcsomagok bevezetésével a korábbi díjcsomagok lekerültek a szolgáltató honlapjáról, de a díjszabás szerint továbbra is értékesíthető díjcsomagok voltak még a negyedév végén is. Ezzel egyidőben megszűnt az az akciós lehetőség is, hogy a korábbi díjcsomagok 11 hónap hűségvállalással és az ezzel járó kedvezményes havidíjjal legyenek előfizethetők. A korábbi díjcsomagok várhatóan május közepétől kerülnek át a lezárt, már nem értékesített díjcsomagok közé.)

Szembeszökő a különbség a két szolgáltató díjcsomagváltása között, hogy míg a Vodafone esetében az új díjcsomagok díja csak 0-7,7 százalék között változott, addig a Yettel esetében az új díjcsomagok havi díja 11 hónap hűségvállalás és e-Komfort esetén 20 százalék körüli mértékben haladta meg a korábbi díjakat. A két társaság tarifacsomagjainak díjváltozása közötti különbség még akkor is figyelemre méltó, ha tekintetbe vesszük, hogy a Vodafone már január elején végrehajtotta a díjkorrekciót, és a fenti díjváltozások erre rakódtak rá. Ha a Vodafone esetében a január 1-én érvényes havi díjakkal vetjük össze az új díjcsomagok díjait, az árnövekedés akkor is jóval 20 százalék alatt maradt: 9,1% (Red Free+ -> Red Free 5G) és 17,7% (Go Super -> Go Super+) között változott.

3. táblázat: A Yettel 2022. I. negyedévében bevezetett lakossági post paid díjcsomagjai és főbb jellemzőik 2023. március 2. előtti állapot szerint
Díjcsomag neve Havi díj (11 hónap hűségvállalással és e-Komfort csomaggal) A havi díjban foglalt, felhasznáható perc és/vagy SMS Saját hálózatból indított hívások percdíja EU roaming helyzetből indított hívások percdíja A havi díjban foglalt, belföldön és EU roaming helyzetben felhasználható adatmennyiség Saját hálózatból küldött SMS-ek díja darabonként EU-roaming helyzetből küldött SMS-ek díja darabonként
Yettel XS 4 490 Ft Saját hálózatból bármely belföldi hálózatba vagy EU roaming helyzetből bármely belföldi hálózatba vagy EU-ba: 150 perc  A havi díjban foglalt percek felett bármely belföldi hálózatba: 40 Ft EU-ba: 87,43 Ft A havi díjban foglalt percek felett bármely belföldi hálózatba és az EU-ba: 40 Ft 3 GB Bármely belföldi hálózatba: 40 Ft  EU-ba: 27,61 Ft Bármely belföldi hálózatba, valamint az EU-ba: 40 Ft
Yettel S Net 6 990 Ft Saját hálózatból bármely belföldi hálózatba vagy EU roaming helyzetből bármely belföldi hálózatba vagy EU-ba: 100 perc  A havi díjban foglalt percek felett bármely belföldi hálózatba: 40 Ft EU-ba: 87,43 Ft A havi díjban foglalt percek felett bármely belföldi hálózatba és az EU-ba: 40 Ft 20 GB Bármely belföldi hálózatba: 40 Ft  EU-ba: 27,61 Ft Bármely belföldi hálózatba, valamint az EU-ba: 40 Ft
Yettel S Talk 6 990 Ft Saját hálózatból bármely belföldi hálózatba vagy EU roaming helyzetből bármely belföldi hálózatba vagy EU-ba: korlátlan perc Belföldi hálózatba: 0 Ft EU-ba: 87,43 Ft Bármely belföldi hálózatba és az EU-ba 0 Ft 3 GB Bármely belföldi hálózatba: 40 Ft  EU-ba: 27,61 Ft Bármely belföldi hálózatba, valamint az EU-ba: 40 Ft
Yettel M Talk 9 990 Ft Saját hálózatból bármely belföldi hálózatba vagy EU roaming helyzetből bármely belföldi hálózatba vagy EU-ba: korlátlan perc Belföldi hálózatba: 0 Ft EU-ba: 87,43 Ft Bármely belföldi hálózatba és az EU-ba 0 Ft 20 GB Bármely belföldi hálózatba: 40 Ft  EU-ba: 27,61 Ft Bármely belföldi hálózatba, valamint az EU-ba: 40 Ft
Yettel Prime 9 990 Ft Saját hálózatból bármely belföldi hálózatba vagy EU roaming helyzetből bármely belföldi hálózatba vagy EU-ba: 250 perc A havi díjban foglalt percek felett bármely belföldi hálózatba: 40 Ft EU-ba: 87,43 Ft A havi díjban foglalt percek felett bármely belföldi hálózatba és az EU-ba: 40 Ft Belföldön: korlátlan EU-ban: 28,9 GB Bármely belföldi hálózatba: 40 Ft  EU-ba: 27,61 Ft Bármely belföldi hálózatba, valamint az EU-ba: 40 Ft
Yettel Prime Plus 11 990 Ft Saját hálózatból bármely belföldi hálózatba vagy EU roaming helyzetből bármely belföldi hálózatba vagy EU-ba: korlátlan perc Belföldi hálózatba: 0 Ft EU-ba: 87,43 Ft Bármely belföldi hálózatba és az EU-ba 0 Ft Belföldön: korlátlan EU-ban: 34,3 GB Bármely belföldi hálózatba: 40 Ft  EU-ba: 27,61 Ft Bármely belföldi hálózatba, valamint az EU-ba: 40 Ft
Yettel Prime Max 15 990 Ft Saját hálózatból bármely belföldi hálózatba vagy EU roaming helyzetből bármely belföldi hálózatba vagy EU-ba: korlátlan hang és SMS-forgalom Belföldi hálózatba: 0 Ft EU-ba: 87,43 Ft Bármely belföldi hálózatba és az EU-ba 0 Ft Belföldön: korlátlan EU-ban: 45,2 GB Bármely belföldi hálózatba: 0 Ft  EU-ba: 27,61 Ft Bármely belföldi hálózatba, valamint az EU-ba: 0 Ft

Másfelől az is igaz, hogy míg a Vodafone esetében az új díjcsomagok a korábbiakhoz képest a fogyasztók számára kevésbé előnyös változásokat is hoztak, addig a Yettel esetében az új díjcsomagok magasabb díjaihoz jellemzően inkább a nyújtott szolgáltatások bővülése társult. Az egyetlen kivétel ez alól, hogy míg a Yettel S Net még 100 perc lebeszélhetőséget tartalmazott, addig a Yettel S Net+ már csak ennek a felét, 50 percet. A fogyasztók számára kedvező változást elsősorban az adatkeretek akár 50 százalékot is meghaladó bővülése jelentette. A legkisebb adatkeretet nyújtó Yettel XS és S Talk által biztosított 3 GB-tal szemben a +-os változatok 5 GB internethasználatot biztosítanak. Az S Net esetében ennél is nagyobb volt változás, 20 GB helyett az S Net+ több mint kétszer annyi, 50 GB adat felhasználását teszi lehetővé. Érdekes, hogy a szintén 20 GB adatforgalmat biztosító M Talk esetében az utód díjcsomag M Talk+ növekménye ennél lényegesen kisebb, e díjcsomag csak 25 GB belföldön és az Unióban felhasználható adatkeretet biztosít. A belföldön eddig is korlátlan adatforgalmat biztosító Prime díjcsomagok esetében az Unióban felhasználható adatkeretek bővültek. A Yettel Prime+ így már 50 GB, a Yettel Prime Plus+ 100 GB, míg a Yettel Prime Max+ pedig korlátlan adathasználatot biztosít az Unió területén, amely lényegesen magasabb a versenytársak ilyen adatkereteinél.

4. táblázat: A Yettel 2023. március 2-től értékesített lakossági post paid díjcsomagjai és főbb jellemzőik
Díjcsomag neve Havi díj (11 hónap hűségvállalással és e-Komfort csomaggal) A havi díjban foglalt, felhasznáható perc és/vagy SMS Saját hálózatból indított hívások percdíja EU roaming helyzetből indított hívások percdíja A havi díjban foglalt, belföldön és EU roaming helyzetben felhasználható adatmennyiség Saját hálózatból küldött SMS-ek díja darabonként EU-roaming helyzetből küldött SMS-ek díja darabonként
Yettel XS+ 5 490 Ft Saját hálózatból bármely belföldi hálózatba vagy EU roaming helyzetből bármely belföldi hálózatba vagy EU-ba: 150 perc  A havi díjban foglalt percek felett bármely belföldi hálózatba: 40 Ft EU-ba: 87,43 Ft A havi díjban foglalt percek felett bármely belföldi hálózatba és az EU-ba: 40 Ft 5 GB bármely belföldi hálózatba: 40 Ft  EU-ba: 27,61 Ft Bármely belföldi hálózatba, valamint az EU-ba: 40 Ft
Yettel S Net+ 8 490 Ft Saját hálózatból bármely belföldi hálózatba vagy EU roaming helyzetből bármely belföldi hálózatba vagy EU-ba: 50 perc  A havi díjban foglalt percek felett bármely belföldi hálózatba: 40 Ft EU-ba: 87,43 Ft A havi díjban foglalt percek felett bármely belföldi hálózatba és az EU-ba: 40 Ft 50 GB bármely belföldi hálózatba: 40 Ft  EU-ba: 27,61 Ft Bármely belföldi hálózatba, valamint az EU-ba: 40 Ft
Yettel S Talk+ 8 490 Ft Saját hálózatból bármely belföldi hálózatba vagy EU roaming helyzetből bármely belföldi hálózatba vagy EU-ba: korlátlan perc Belföldi hálózatba: 0 Ft EU-ba: 87,43 Ft Bármely belföldi hálózatba és az EU-ba 0 Ft 5 GB bármely belföldi hálózatba: 40 Ft  EU-ba: 27,61 Ft Bármely belföldi hálózatba, valamint az EU-ba: 40 Ft
Yettel M Talk+ 11 990 Ft Saját hálózatból bármely belföldi hálózatba vagy EU roaming helyzetből bármely belföldi hálózatba vagy EU-ba: korlátlan perc Belföldi hálózatba: 0 Ft EU-ba: 87,43 Ft Bármely belföldi hálózatba és az EU-ba 0 Ft 25 GB bármely belföldi hálózatba: 40 Ft  EU-ba: 27,61 Ft Bármely belföldi hálózatba, valamint az EU-ba: 40 Ft
Yettel Prime+ 11 990 Ft Saját hálózatból bármely belföldi hálózatba vagy EU roaming helyzetből bármely belföldi hálózatba vagy EU-ba: 250 perc A havi díjban foglalt percek felett bármely belföldi hálózatba: 40 Ft EU-ba: 87,43 Ft A havi díjban foglalt percek felett bármely belföldi hálózatba és az EU-ba: 40 Ft Belföldön: korlátlan EU-ban: 50 GB bármely belföldi hálózatba: 40 Ft  EU-ba: 27,61 Ft Bármely belföldi hálózatba, valamint az EU-ba: 40 Ft
Yettel Prime Plus+ 14 490 Ft Saját hálózatból bármely belföldi hálózatba vagy EU roaming helyzetből bármely belföldi hálózatba vagy EU-ba: korlátlan perc Belföldi hálózatba: 0 Ft EU-ba: 87,43 Ft Bármely belföldi hálózatba és az EU-ba 0 Ft Belföldön: korlátlan EU-ban: 100 GB bármely belföldi hálózatba: 40 Ft  EU-ba: 27,61 Ft Bármely belföldi hálózatba, valamint az EU-ba: 40 Ft
Yettel Prime Max+ 18 990 Ft Saját hálózatból bármely belföldi hálózatba vagy EU roaming helyzetből bármely belföldi hálózatba vagy EU-ba: korlátlan hang és SMS-forgalom Belföldi hálózatba: 0 Ft EU-ba: 87,43 Ft Bármely belföldi hálózatba és az EU-ba 0 Ft Belföldön és EU-ban: korlátlan Bármely belföldi hálózatba: 0 Ft  EU-ba: 27,61 Ft Bármely belföldi hálózatba, valamint az EU-ba: 0 Ft

 

Újabb változást a Yettel díjcsomagjait illetően a március 14-én történt díjkorrekció jelentett. A társaság a Központi Statisztikai Hivatal február 24-i közleményében megjelent 2022-es éves átlagos árszínvonal változás mértékével, azaz 14, 5 százalékkal emelte meg a havidíjakat. A díjkorrekció azonban a március 2-án bevezetett (+-os) díjcsomagokra nem vonatkozott, csak a korábban bevezetett tarifacsomagokra, amelyek esetében azonban március 2-ától megszűnt az az akciós lehetőség, hogy 11 hónap hűségvállalással és az ezzel járó havidíjkedvezménnyel legyenek előfizethetők.

Magyar Telekom és Digi

Ellentétben a Vodafone-nal és a Yettellel, a Magyar Telekom nem vezetett be az első negyedévben új díjcsomagot a piacra, azonban díjkorrekcióra nála is sor került. A társaság március 1-től emelte meg előfizetéses díjcsomagjai havidíját az előző évi éves átlagos árszínvonal változás mértékével (14,5%). A korrekció a Telekom esetében sem érintette a forgalmi díjakat és a díjcsomagban foglalt szolgáltatások, mint a lebeszélhető perc és SMS, illetve a belföldi adatkeretek nagysága sem változott. A díjkorrekcióval egy időben változott azonban az elektronikus számlázáshoz kapcsoló (e-Pack) kedvezmény mértéke, amely valamennyi mobil számlás lakossági díjcsomag esetében a korábbi 600 Ft-ról 690 Ft-ra nőtt. Emellett bővültek a Net 50 GB és a korlátlan belföldi adatforgalmat biztosító három Gigaerős díjcsomag EU-ban felhasználható adatkeretei. A két lépésben történt bővítést követően a Net 50 GB esetében a január 1-je előtti 19 GB-ról március 1-től 24 GB-ra, a Gigaerős Korlátlan Net Okosvilág és a Gigaerős Korlátlan Net Szórakozás esetében 29 GB-ról 37 GB-ra, míg a Gigaerős Korlátlan nem Utazás esetében 39 GB-ról 47 GB-ra bővült az uniós adatforgalmi keret.

A Digi esetében sem új díjcsomag bevezetés, sem pedig díjkorrekció nem történt az első negyedévben, a társaság üzletszabályzata szerint ez utóbbira májusban kerül sor.