A Médiatanács 254/2023. (IV. 24.) számú döntése

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2022. évi költségvetésének módosításáról

Hatósági döntés dátuma: 2023. április 24.

A Médiatanács felhatalmazza az NMHH Elnökét, hogy az MTVA költségvetésében az alábbi átcsoportosításokat elvégezze:

 1. Az MTVA 2022. évi költségvetése kiadási oldalának „2. Médiatanács Támogatási Program” kiadási előirányzatát a kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal, 33,3 millió forinttal megemelje.
 2. Az MTVA 2022. évi költségvetése kiadási oldalának „3. Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.” kiadási előirányzatát 34,0 millió forinttal megemelje.
 3. Az MTVA 2022. évi költségvetése kiadási oldalának „4. Az Alap médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai” kiadási előirányzatát 1 068,8 millió forinttal csökkentse:
 • 4.1 Személyi juttatások és járulékok előirányzatát 278,8 millió forinttal csökkentse,
 • 4.2 Dologi kiadások előirányzatát 4 008,9 millió forinttal csökkentse,
 • 4.3 Beruházások, felújítások előirányzatát 3 218,9 millió forinttal növelje.
 1. Az MTVA 2022. évi költségvetése kiadási oldalának „5. Magyar Rádió Művészeti Együttesei Nonprofit Kft. támogatása” kiadási előirányzatát 424,2 millió forinttal növelje.
 2. Az MTVA 2022. évi költségvetése kiadási oldalának „6. MTVA Digitalizációs Műhely Kft.” kiadási előirányzatát 56,0 millió forinttal növelje.
 3. Az MTVA 2022. évi költségvetése kiadási oldalának „7. Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány” kiadási előirányzatát 8,7 millió forinttal megemelje.
 4. Az MTVA 2022. évi költségvetése kiadási oldalának „8. A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett általános forgalmi adó” kiadási előirányzatát 11,5 millió forinttal csökkentse.
 5. Az MTVA 2022. évi költségvetése kiadási oldalának „11. Az Alap kamatfizetési kötelezettsége, egyéb pénzügyi ráfordítások” kiadási előirányzatát 228,2 millió forinttal megemelje.
 6. Az MTVA 2022. évi költségvetése kiadási oldalának „12. Egyéb céltámogatások felhasználása” kiadási előirányzatát 961,4 millió forinttal csökkentse.
 7. Az MTVA 2022. évi költségvetése kiadási oldalának „13. Átadott pénzeszközök, támogatások” kiadási előirányzatát 32,4 millió forinttal létrehozza.
 8. Az MTVA 2022. évi költségvetése kiadási oldalának „Költségvetésen kívüli tételek (hiteltörlesztés)” kiadási előirányzatát 4 574,8 millió forinttal létrehozza.
 9. Az MTVA 2022. évi költségvetése bevételi oldalának „2. Médiaszolgáltatási díj” bevételi előirányzatát 1 804,7 millió forinttal csökkentse.
 10. Az MTVA 2022. évi költségvetése bevételi oldalának „3. Pályázati díjak (támogatási, frekvencia)” bevételi előirányzatát 1,2 millió forinttal növelje.
 11. Az MTVA 2022. évi költségvetése bevételi oldalának „4. Médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, óvadék” bevételi előirányzatát 31,5 millió forinttal csökkentse.
 12. Az MTVA 2022. évi költségvetése bevételi oldalának „6. Egyéb céltámogatások” bevételi előirányzatát 517,0 millió forinttal megemelje.
 13. Az MTVA 2022. évi költségvetése bevételi oldalának „7. Finanszírozott általános forgalmi adó visszatérítése” bevételi előirányzatát 1,6 millió forinttal létrehozza.
 14. Az MTVA 2022. évi költségvetése bevételi oldalának „8. Visszakövetelt támogatások” bevételi előirányzatát 4,1 millió forinttal létrehozza.
 15. Az MTVA 2022. évi költségvetése bevételi oldalának „9. Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek” bevételi előirányzatát 116,6 millió forinttal megemelje.
 16. Az MTVA 2022. évi költségvetése bevételi oldalának „Költségvetésen kívüli tételek (hitelfelvétel)” bevételi előirányzatát 4 574,8 millió forinttal létrehozza.
 17. Az MTVA 2022. évi költségvetése bevételi oldalának „Előző évi közszolgálati tartalék felhasználása” bevételi előirányzatát 1 034,4 millió forinttal létrehozza.