A Médiatanács 267/2023. (IV. 24.) számú döntése

A Vodafone több médiaszolgáltatásban megjelent reklámját kifogásoló bejelentés [az Smtv. 19. § (4a) bekezdésében, a 20. § (6) bekezdésében és az Mttv. 24. § (1) bekezdésének e) és f) pontjaiban foglalt rendelkezések érvényesülésének vizsgálata]

Hatósági döntés dátuma: 2023. április 24.

A Médiatanács a bejelentés alapján nem indít közigazgatási hatósági eljárást, és e döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a bejelentőt.