A Médiatanács 298/2023. (V. 9.) számú döntése

Földi Bernadett Marcali 88,0 MHz ideiglenes médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében fennálló médiaszolgáltatási díjtartozás megállapítása tárgyában indult hatósági eljárás lezárása

Hatósági döntés dátuma: 2023. május 9.

A Médiatanács a Földi Bernadett-tel szemben a Marcali 88,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára vonatkozó ideiglenes hatósági szerződés alapján keletkezett díjtartozás megállapítása és megfizetése, valamint a késedelmi pótlék megfizetése iránt 2023. március 14-én hivatalból megindított hatósági eljárásban – az előterjesztés mellékletét képező határozatban foglaltak szerint – megállapítja, hogy Földi Bernadettnek a Médiatanáccsal szemben 96.229,-Ft + ÁFA összegű médiaszolgáltatási díjtartozása keletkezett. A Médiatanács felszólítja Földi Bernadettet arra, hogy tartozását és annak késedelmi pótlékát 15 napon belül fizesse meg.