A Médiatanács 299/2023. (V. 9.) számú döntése

A műsorkvóta-kötelezett lineáris audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (egységes szerkezetben 2022. június 1. - december 31.) tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása [Első Roma Média Kft. (Dikh TV)]

Hatósági döntés dátuma: 2023. május 9.

A Médiatanács az Első Roma Média Kft. médiaszolgáltató Dikh TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy az Első Roma Média Kft. médiaszolgáltató az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét a 2022. július 1. - december 31. közötti időszakban megsértette, ezért az Mttv. 187. § (4) bekezdés b) pontja alapján 57.600,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót.