A Médiatanács 300/2023. (V. 9.) számú döntése

A műsorkvóta-kötelezett lineáris audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (egységes szerkezetben 2022. június 1. - december 31.) tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása [Magyar Sláger TV Kft. (Magyar Sláger TV)]

Hatósági döntés dátuma: 2023. május 9.

A Médiatanács a Magyar Sláger TV Kft. médiaszolgáltató Magyar Sláger TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a Magyar Sláger TV Kft. médiaszolgáltató az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét a 2022. június 1. - december 31. közötti időszakban megsértette, ezért az Mttv. 187. § (4) bekezdés b) pontja alapján 67.200,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót.