A Médiatanács 302/2023. (V. 9.) számú döntése

A műsorkvóta-kötelezett lineáris audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (egységes szerkezetben 2022. június 1. - december 31.) tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása [Danubia Televízió Nonprofit Kft. (Danubia Televízió)]

Hatósági döntés dátuma: 2023. május 9.

A Médiatanács a Danubia Televízió Nonprofit Kft. médiaszolgáltató Danubia Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a Danubia Televízió Nonprofit Kft. médiaszolgáltató az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét a 2022. augusztus 8. - december 31. közötti időszakban megsértette, ezért az Mttv. 187. § (4) bekezdés b) pontja alapján 25.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót.