A Médiatanács 319/2023. (V. 16.) számú döntése

A Best Radio Kft. által pályázati eljárásban elnyert Tiszaújváros 89,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára vonatkozó hatósági szerződéskötési eljárás lezárása

Hatósági döntés dátuma: 2023. május 16.

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Tiszaújváros 89,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség legkorábban 2023. május 20. napjától történő használatára a 2023. január 20-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban a 262/2023. (IV. 24.) számú határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a Best Radio Kft., és 3854‑6/2023. iktatószámú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) bekezdése, 64. § (4) bekezdése, valamint a Pályázati Felhívás 3.1.2. pontja alapján jelen előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés (szerződésmódosítás) megkötését kezdeményezi a Best Radio Kft.-vel a 2023. február 20-án benyújtott pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően, a Tiszaújváros 89,6 MHz helyi vételkörzetű médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használata tekintetében, jóváhagyva a Best Radio Kft. Miskolc 101,6 MHz médiaszolgáltatási jogosultságának vételkörzet-bővítését a Tiszaújváros 89,6 MHz médiaszolgáltatási jogosultsággal 2023. május 20. napjától.