A Médiatanács 330/2023. (V. 16.) számú döntése

Az LBK Base Kft. által üzemeltetett Budapest 96,4 MHz körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű, BASE FM állandó megnevezésű lineáris rádiós médiaszolgáltatásban 2022. december 12-én 08:49:59 órai kezdettel sugárzott „Topshit” című zeneszámot kifogásoló bejelentés [a klasszifikációs rendelkezések megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2023. május 16.

A Médiatanács megállapítja, hogy az LBK Base Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett Budapest 96,4 MHz körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű, BASE FM állandó megnevezésű lineáris rádiós médiaszolgáltatásban 2022. december 12. napján 08:49:59-08:52:25 óra között sugárzott „Topshit” című zeneszámot tartalmazó műsorszámmal megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 9. § (5) bekezdésében, valamint a 10. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezést, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (4) bekezdésének b) pontja alapján 300.000,- Ft bírsággal sújtja.

A Médiatanács döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt.