Értesítés építési engedély megadásáról – CM/8239-7/2023. számú határozat: Kisfaludy utcai kerékpárút menti támfal, a kerékpárút 0+084.38 – 0+160.01 k.m. szelvényei között szükséges Vodafone Magyarország hálózatának kiváltása

Közzétéve: 2023. május 24.

Iktatószám: CM/8239-8/2023.
Tárgy: Kisfaludy utcai kerékpárút menti támfal a kerékpárút 0+084.38 – 0+160.01 k.m. szelvényei között szükséges Vodafone Magyarország hálózatának kiváltása építési engedélyezési ügye
Ügyintéző: Bajtainé dr. Réthy Zsófia
Tel.: 46/555-523
Elektronikus levélcím: rethy.zsofia@nmhh.hu
Készült: 2023. május 24.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2023. május 24. napján kelt, CM/8239-7/2023. számú határozattal az építési engedélyt megadta.

A kifüggesztés dátuma: 2023. május 24.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CM/8239/2023. Kisfaludy utcai kerékpárút menti támfal a kerékpárút 0+084.38 – 0+160.01 k.m. szelvényei között szükséges Vodafone Magyarország hálózatának kiváltása építési engedélyezési ügye Építési és Közlekedési Minisztérium (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2023. május 24. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya

A döntésbe az NMHH Miskolci Hatósági Irodánál (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.), ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 46/555-523 a telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt.

Az eljárás tárgya az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012 (XII. 6.) 1. sz. mellékletének 1.2.3. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.) hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (www.nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: Pap-Tóth Tamás hatósági irodavezető-helyettes, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Miskolcon, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.

Kifüggesztés napja: 2023. május 24.

Levétel napja: 2023. május 30.