A Médiatanács 374/2023. (V. 23.) számú döntése

A Karc FM Média Kft. rádiós médiaszolgáltató hatósági szerződésmódosítás iránti kérelme a Debrecen 106,0 MHz médiaszolgáltatási jogosultságra vonatkozóan

Hatósági döntés dátuma: 2023. május 23.

  1. A Médiatanács a Karc FM Média Kft. rádiós médiaszolgáltató 2023. április 24-én benyújtott kérelmére jóváhagyja a Debrecen 106,0 MHz médiaszolgáltatásnak mint hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatásnak a Budapest 95,3 MHz médiaszolgáltatással fennálló hálózatba kapcsolódása módosítását, valamint a médiaszolgáltatás állandó megnevezésének és műsortervének módosítását 2023. június 1. napjától.
  2. A Médiatanács a 355-362/2023. (V. 23.) és 364-373/2023. (V. 23.) számú döntései és az 1. pontban foglaltak alapján elfogadja a Debrecen 106,0 MHz médiaszolgáltatási jogosultságra vonatkozó egységes szerkezetben módosított hatósági szerződést az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint.