Értesítés jogutódlás tudomásul vételéről – CM/4861-5/2023. számú végzés: 260. sz. Sajószentpéter–Berente elkerülő főút, a Dual-Plus Kft. hálózatának kiváltása

Közzétéve: 2023. május 26.

Iktatószám: CM/4861-6/2023.
Tárgy: hirdetmény – 260. sz. Sajószentpéter – Berente elkerülő főút megvalósítása a 26. sz. főút és a 2606. j. összekötő út közötti szakasza DUAL-PLUS Kft. tulajdonú KTV távközlési hálózat kiváltása, védelembe helyezése elektronikus hírközlési építmény jogutódlási ügye
Ügyintéző: Hocza Ferenc
Tel.: +36 46 555 524
E-mail: hocza.ferenc@nmhh.hu
Készült: 2023. május 26.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2023. május 26. napján kelt, CM/4861-5/2023. számú végzéssel a jogutódlást megállapította.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2023. május 26.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgya Kérelmező és építtető
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CM/4861/2023. 260. sz. Sajószentpéter – Berente elkerülő főút megvalósítása a 26. sz. főút és a 2606. j. összekötő út közötti szakasza DUAL-PLUS Kft. tulajdonú KTV távközlési hálózat kiváltása, védelembe helyezése jogutódlási ügye Építési és Közlekedési Minisztérium (1054 Budapest, Alkotmány utca 5.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2023. május 26. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható.

A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe a NMHH Miskolci Hatósági Irodánál (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.), ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a +36 46 555 524 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontjaalapján történt.

Az eljárás tárgya az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. §-a és 1. mellékletének 1.2.19. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.), hirdetőtábláján valamint a Hatóság honlapján (nmhh.hu).

Miskolc, 2023. május 26.

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: Farkas Zoltán hatósági irodavezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Miskolcon, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.

Kifüggesztés napja: 2023. május 26.
Levétel napja: 2023. június 1.