Értesítés bontási engedély megadásáról - EE/10717-3/2023. számú határozat: Diósd Antenna Hungária torony részleges bontása

Közzétéve: 2023. május 26.

Iktatószám: EE/10717-5/2023
Tárgy: hirdetmény hatósági döntésről
Ügyintéző: Karóczkainé Auer Ágnes
Tel: (1) 429-8615
Elektronikus levélcím: karoczkaine.auer.agnes@nmhh.hu
Készült: 2023. 05. 26.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2023.05.26. napján kelt, EE/10717-3/2023 számú határozattal az Bontási engedély  megadta.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2023.05.26.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5.nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságÜgyintézőAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Karóczkainé Auer Ágnes EE/10717/2023 Diósd Antenna Hungária torony részleges bontása (Diósd, hrsz: 1387/82) CETIN Hungary Zrt. (2045 Törökbálint, Pannon út 1.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2023.05.26. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe a Építményengedélyezési Osztály 1088 (Budapest, Reviczky u.5.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8.00-12.00, Szerda: 13.00-16.00, Péntek: 8.00-12.00) a (1) 429-8615 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt.

A nagy sebességű mobil hírközlési hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 484/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 1.§ alapján jelen eljárás tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdése értelmében hirdetményi úton történő közlés esetén a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján (nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: dr. Rajnai Judit osztályvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Budapesten, az elektronikus aláírás szerinti időpontban