A Médiatanács 388/2023. (V. 30.) számú döntése

A TVÁLLANDÓ2023 pályázati eljárás kedvezményezettjeivel kötendő támogatási szerződés és mellékletei formaszövegének elfogadásáról

Hatósági döntés dátuma: 2023. május 30.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a TVÁLLANDÓ2023 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított pályázókkal kötendő támogatási szerződés és mellékletei formaszövegét a jelen döntés mellékletét képező formában.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási Irodájának vezetőjét, hogy a támogatási szerződést és mellékleteit 8 munkanapon belül az Alap honlapján tegye közzé.

a döntés mellékletei:

  1. melléklet: támogatási szerződés
  2. melléklet: könyvvizsgálói nyilatkozat a szerződéskötéshez egyéni könyvvizsgáló esetén
  3. melléklet: könyvvizsgálói nyilatkozat a szerződéskötéshez könyvvizsgáló társaság esetén
  4. melléklet: nyilatkozat a közszolgáltatások ellentételezésére vonatkozó szabályoknak való megfelelésről
  5. melléklet: beszámoló űrlap
  6. melléklet: tételösszesítő
  7. melléklet: a beszámoló elkészítésének követelményei