A Médiatanács 391/2023. (V. 30.) számú döntése

A KMUSZ2022 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Szentendrei Médiaközpont Kft. határidő-módosítási kérelméről

Hatósági döntés dátuma: 2023. május 30.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a Szentendrei Médiaközpont Kft. MA-KMUSZ2022-10/2022. iktatószámon nyilvántartott pályázata kapcsán a kedvezményezett által benyújtott kérelmet megtárgyalta, és hozzájárul a befejezési- és beszámolási határidő 2023. augusztus 15. napjára történő módosításához.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási Irodájának vezetőjét, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet.