A Médiatanács 397/2023. (V. 30.) számú döntése

A Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltetett Ceglédi Városi Televízió állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű kereskedelmi jellegű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás 2023. február 1-7. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2023. május 30.

A Médiatanács megállapítja, hogy a Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett Ceglédi Városi Televízió állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű kereskedelmi jellegű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásban 2023. február 1-jén 09:00:26 és 11:02:21 órai kezdettel sugárzott „Híradó”, február 4-én 18:00:05 és 20:00:35 órai kezdettel sugárzott „Hírösszefoglaló”, valamint február 5-én 09:00:30 és 11:01:00 órai kezdettel sugárzott „Hírösszefoglaló” című műsorszámokkal összesen hat alkalommal megsértette a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezést, amely jogsértés miatt az Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.