Értesítés használatbavételi engedély megadásáról – EE/12774-2/2023. számú határozat: egykori Vöröskereszt-székház, I. ütem, távközlési hálózat kiváltása, Magyar Telekom (Budapest I. kerület Dísz tér 1-2.)

Közzétéve: 2023. június 2.

Iktatószám: EE/12774-3/2023.
Tárgy: hirdetmény
Ügyintéző: dr. Bálint Erik
Telefon: (1) 429-8604
E-mail: balint.erik@nmhh.hu
Készült: 2023. június 2.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2023. június 2. napján kelt, EE/12774-2/2023. számú határozattal a használatbavételi engedélyt megadta.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2023. július 2.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóság Az ügy számaAz ügy tárgya Kérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala EE/12774/2023. Egykori Vöröskereszt Székház építés I. ütem, távközlési hálózat kiváltás, „MAGYAR TELEKOM” Budapest I. kerület Dísz tér 1-2. Várkapitányság Nonprofit Zrt. (székhelye: 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6.)

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Építményengedélyezési Osztályon (1088 Budapest, Reviczky u. 5.) hivatali időben, a fenti telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény megtalálható a Hatóság honlapján (nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: dr. Rajnai Judit osztályvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Budapesten, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.