Értesítés használatbavételi engedély megadásáról – CD/13308-2/2023. számú határozat: Debrecen, optikai kábel behúzása meglévő MK forgalomirányító alépítménybe

Közzétéve: 2023. június 7.

Iktatószám: CD/13308-3/2023.
Tárgy: HIRDETMÉNY „Újgenerációs NGA és felhordóhálózatok fejlesztése a ZNET Telekom Zrt-nél a Debreceni járásban, optikai kábel behúzása meglévő MK forgalomirányító alépítménybe” használatbavételi engedélyezési eljárásának lezárásáról
Ügyintéző: dr. Kabai-Diószegi Zsanett
Tel.: (52) 522-138

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2023. június 06. napján kelt, CD/13308-2/2023. számú határozattal a használatbavételi engedélyt megadta.

A kifüggesztés dátuma: 2023. június 07.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CD/13308/2023. Újgenerációs NGA és felhordóhálózatok fejlesztése a ZNET Telekom Zrt-nél a Debreceni járásban, optikai kábel behúzása meglévő MK forgalomirányító alépítménybe Znet Telekom Zrt. (8800 Nagykanizsa, Magyarkanizsa utca 2.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2023. június 06. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya

A döntésbe az NMHH Debreceni Hatósági Iroda Ügyfélszolgálatán (4025 Debrecen, Hatvan u. 43.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), az (52) 522-138 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható az NMHH Debreceni Hatósági Iroda (4025 Debrecen, Hatvan utca 43.) hirdetőtábláján és a nmhh.hu honlapon is.

Debrecen, 2023. június 7.

Németh József
hatósági irodavezető