Értesítés használatbavételi engedély megadásáról – CD/13617-2/2023. számú határozat: Szolnok járás, felhordóhálózat elhelyezése elektromos, közös oszlopsoron

Közzétéve: 2023. június 7.

Iktatószám: CD/13617-03/2023.
Tárgy: hirdetmény – „GINOP-3.4.1-20-2021-00009 Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése pályázat Szolnok járás felhordóhálózat elhelyezés elektromos közös oszlopsoron” használatbavételi engedélye
Ügyintéző: Lugosi Péter
Tel.: (52) 522-133

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2023. június 6. napján kelt, CD/13617-02/2023. számú határozattal a használatbavételi engedélyt megadta.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2023. június 6.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóság Az ügy számaAz ügy tárgya Kérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CD/13617/2023 GINOP-3.4.1-20-2021-00009 – Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése pályázat, Szolnok járás, felhordóhálózat elhelyezése elektromos közös oszlopsoron használatbavételi engedélyezése G.Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft. (4034 Debrecen, Vámospércsi út 141.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2023. június 06. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható.

A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya. A döntésbe az NMHH Debreceni Hatósági Iroda Ügyfélszolgálatán (4025. Debrecen, Hatvan u. 43.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), az (52) 522-133 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be. Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható az NMHH Debreceni Hatósági Iroda (4025. Debrecen, Hatvan utca 43.) hirdetőtábláján és a nmhh.hu honlapon is.

Debrecen, 2023. június 6.

Németh József
hatósági irodavezető