Értesítés használatbavételi engedély megadásáról – CD/12695-2/2023. számú határozat: Debrecen területén béléscső és kábel behúzások a Tócóskertben

Közzétéve: 2023. június 9.

Iktatószám: CD/12695-3/2023
Tárgy: HIRDETMÉNY „Újgenerációs NGA és felhordóhálózatok fejlesztése a ZNET Telekom Zrt.-nél a Debreceni járásban, Debrecen területén béléscső és kábel behúzások a Tócóskertben a meglévő közműalagútban, közműfolyosón és a Vénkertben a távhő védőcsatornájában” használatbavételi engedélye.      
Ügyintéző: Szabó Attila
Tel.: (52) 522-137

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2023. június 08. napján kelt, CD/12695-2/2023. számú határozattal a használatbavételi engedélyt megadta.

A kifüggesztés dátuma: 2023. június 9.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CD/12695/2023 Újgenerációs NGA és felhordóhálózatok fejlesztése a ZNET Telekom Zrt.-nél a Debreceni járásban, Debrecen területén béléscső és kábel behúzások a Tócóskertben a meglévő közműalagútban, közműfolyosón és a Vénkertben a távhő védőcsatornájában Znet Telekom Zrt. (8800 Nagykanizsa, Magyarkanizsa utca 2.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2023. június 08. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe az NMHH Debreceni Hatósági Iroda Ügyfélszolgálatán (4025. Debrecen, Hatvan u. 43.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), az (52) 522-137 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható az NMHH Debreceni Hatósági Iroda (4025. Debrecen, Hatvan utca 43.) hirdetőtábláján és a nmhh.hu honlapon is.

Debrecen, 2023. június 9.

Németh József
hatósági irodavezető