A Médiatanács 496/2023. (VII. 4.) számú döntése

Az M-RTL Zrt. kérelme audiovizuális médiaszolgáltatásban közzétenni kívánt közlemény minősítésével és klasszifikációjával kapcsolatban [Mttv. 9. § (9) bekezdése és 32. § (8) bekezdése]

Hatósági döntés dátuma: 2023. július 4.

A Médiatanács a Médiaszolgáltató Mttv. 32. § (8) bekezdése alapján előterjesztett kérelmére megállapítja, hogy a kérelem tárgyát képező műsorszám nem minősül az Mttv. 203. § 64. pontjában meghatározott társadalmi célú reklámnak.

A Médiatanács a Médiaszolgáltató Mttv. 9. § (9) bekezdés alapján előterjesztett kérelmére megállapítja továbbá, hogy a kérelem tárgyát képező műsorszám tartalmának megfelelő korhatári kategória az Mttv. 9. § (6) bekezdése szerinti V. kategória, ennek megfelelően az Mttv. 10. § (1) bekezdés d) pontjának megfelelő időszakban tehető közzé.