A Médiatanács 510/2023. (VII. 11.) számú döntése

A KMUSZ2023 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról

Hatósági döntés dátuma: 2023. július 11.

1.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2023. évi vissza nem térítendő támogatására vonatkozó KMUSZ2023 pályázati eljárásban beérkezett pályázatokat értékelő bírálóbizottság tagjává az alábbi személyeket választja meg:

KMUSZ2023
dr. Kollai Márk
dr. Lupkovics Gábor
dr. Mándics Botond
dr. Rékási Róbert Pál
Vas Imre

A Médiatanács a KMUSZ2023 pályázati eljárás bírálóbizottságának elnöki tisztségére Vas Imrét választja meg.

A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízatásának időbeli hatálya 2023. július 11-étől 2024. január 31-ig tart.

2.
A Médiatanács az elnök és a tagok megbízási díját feladatvégzés esetén havi bruttó 400 000 Ft-ban állapítja meg.

A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízási díja a havi teljesítés igazolását követő 15 munkanapon belül kerül kifizetésre.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási Irodájának vezetőjét, hogy

  • döntéséről értesítse a megválasztott bírálóbizottsági tagokat,
  • a megbízási szerződéseket és összeférhetetlenségi nyilatkozatokat az elfogadottak szerint kösse meg,
  • 3 munkanapon belül intézkedjen a bírálóbizottság összetételének honlapon történő közzétételéről.