Értesítés használatbavételi engedély megadásáról – CD/12086-11/2023. számú határozat: Debrecen, optikai felhordóhálózat építése az 1. sz. villamos nyomvonalával párhuzamosan

Közzétéve: 2023. július 19.

Iktatószám: CD/12086-12/2023.
Tárgy: „Újgenerációs NGA és felhordóhálózatok fejlesztése a ZNET Telekom Zrt-nél a Debreceni járásban, optikai felhordóhálózat építése Debrecenben az 1. sz. villamos nyomvonalával párhuzamosan” használatbavételi engedélyezési eljárásának lezárásáról
Ügyintéző: dr. Kabai-Diószegi Zsanett
Telefon: (52) 522-138
E-mail: debrecen@nmhh.hu

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban 2023. július 18. napján kelt, CD/12086-11/2023. számú határozattal a használatbavételi engedélyt megadta.

A kifüggesztés dátuma: 2023. július 19.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CD/12086/2023. Újgenerációs NGA és felhordóhálózatok fejlesztése a ZNET Telekom Zrt-nél a Debreceni járásban, optikai felhordóhálózat építése Debrecenben az 1. sz. villamos nyomvonalával párhuzamosan Znet Telekom Zrt. (8800 Nagykanizsa, Magyarkanizsa utca 2.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2023. július 18. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe az NMHH Debreceni Hatósági Iroda Ügyfélszolgálatán (4025 Debrecen, Hatvan u. 43.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), az (52) 522-138 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján a hirdetmény az NMHH Debreceni Hatósági Iroda (4025. Debrecen, Hatvan utca 43.) hirdetőtábláján és az nmhh.hu honlapon kerül elhelyezésre.

Debrecen, 2023. július 19.

Németh József
hatósági irodavezető