A Médiatanács 516/2023. (VII. 18.) számú döntése

A műsorkvóta-kötelezett lineáris audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2023. január 1. - május 31.) [Abaúj TV Alapítvány (SIXO TV)]

Hatósági döntés dátuma: 2023. július 18.

A Médiatanács az előterjesztés I. számú mellékletében foglalt végzés szerint hatósági eljárást indít az Abaúj TV Alapítvány médiaszolgáltatóval szemben a SIXO TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettség felügyelete tárgyában.