A Médiatanács 518/2023. (VII. 18.) számú döntése

A műsorkvóta-kötelezett lineáris audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2023. január 1. - május 31.) [PROGETTO MÉDIA Kft. (FIX) – vezető tisztségviselő]

Hatósági döntés dátuma: 2023. július 18.

A Médiatanács az előterjesztés III. számú mellékletében foglalt végzés szerint értesíti a PROGETTO MÉDIA Kft. médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjét a médiaszolgáltatóval szemben indított közigazgatási hatósági eljárásról.