A Médiatanács 524/2023. (VII. 18.) számú döntése

A Hír FM (korábban: Karc FM) médiaszolgáltatáson 2023. február 25-én 15:37:18-17:55:19 óra között sugárzott „Paláver” című műsorszámot kifogásoló bejelentés

Hatósági döntés dátuma: 2023. július 18.

Tárgy: A Karc FM Média Kft. által üzemeltetett Hír FM (korábban: Karc FM) állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű, közösségi jellegű médiaszolgáltatáson 2023. február 25-én 15:37:18-17:55:19 óra között sugárzott „Paláver” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 17. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése]

  1. A Médiatanács megállapítja, hogy a Karc FM Média Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett Hír FM (korábban: Karc FM) állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű, közösségi jellegű médiaszolgáltatásában 2023. február 25-én 15:37:18-17:55:19 óra között sugárzott „Paláver” című műsorszámmal (a továbbiakban: Műsorszám) egy alkalommal megsértette az Smtv. 17. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (4) bekezdésének b) pontja alapján 200.000,- Ft bírsággal sújtja.
  2. A Médiatanács az Mttv. 187. § (3) bekezdés b) pontja alapján a Médiaszolgáltatót az alábbi közlemény közzétételére kötelezi:

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a Karc FM Média Kft.-vel szemben lefolytatott közigazgatási hatósági eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Hír FM állandó megnevezésű médiaszolgáltatásán 2023. február 25-én sugárzott „Paláver” című műsorszám közzétételével megsértette a kirekesztésre alkalmas médiatartalom közzétételét tiltó törvényi rendelkezést. A műsorszám alkalmas lehetett a homoszexuálisokkal kapcsolatos megtévesztő, sztereotip gondolatok, vélemények felerősítésére, a nevezett közösség idegenségének, különbözőségének, a társadalom egyéb rétegeitől való elszigeteltségének hangsúlyozására, ebből adódóan pedig velük szemben ellenséges, kirekesztő érzelmek kialakulását eredményezhette.”

A Médiaszolgáltató köteles a közleményt az általa üzemeltetett Hír FM (korábban: Karc FM) állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson, a Műsorszám sugárzásával azonos időpontban közzétett műsorszámában közzétenni (felolvasni) a jelen határozat véglegessé válásától számított három napon belül legalább két alkalommal.

A Médiaszolgáltató köteles a közleményt az internetes honlapjának nyitóoldalán a határozat véglegessé válásától számított három napon belül is közzétenni úgy, hogy a honlap megnyitásakor a teljes információ olvasható legyen a közzétételtől számított hét napig folyamatosan.

  1. A Médiatanács döntéséről az Mttv. 145. §-ának megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a bejelentőt.