Értesítés használatbavételi engedély megadásáról – CD/13536-11/2023. számú határozat: Szolnok járás, felhordóhálózat Hunyadfalva-Szolnok-Észak építés 2

Közzétéve: 2023. augusztus 1.

Iktatószám: CD/13536-12/2023
Tárgy: HIRDETMÉNY „GINOP-3.4.1-20-2021-00009 Szolnok járás felhordóhálózat Hunyadfalva-Szolnok-Észak építés 2” használatbavételi engedélye.      
Ügyintéző: Szabó Attila
Tel.: (52) 522-137

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2023. július 28. napján kelt, CD/13536-11/2023. számú határozattal a használatbavételi engedélyt megadta.

A kifüggesztés dátuma: 2023. július 31.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CD/13536/2023 GINOP-3.4.1-20-2021-00009 Szolnok járás felhordóhálózat Hunyadfalva-Szolnok-Észak építés 2 G. Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft. (4034 Debrecen, Vámospércsi út 141.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2023. július 28. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe az NMHH Debreceni Hatósági Iroda Ügyfélszolgálatán (4025. Debrecen, Hatvan u. 43.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), az (52) 522-137 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható az NMHH Debreceni Hatósági Iroda (4025. Debrecen, Hatvan utca 43.) hirdetőtábláján és az nmhh.hu honlapon is.

Debrecen, 2023. július 31.

Németh József
hatósági irodavezető