Hirdetmény: a Kun János egyéni vállalkozó – Allmusicworld rádió internetes lineáris rádiós médiaszolgáltatás törlése a hatósági nyilvántartásból

Közzétéve: 2023. augusztus 16.

Hirdetmény

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetményi úton közli, hogy Kun János egyéni vállalkozó (székhelye: 1203 Budapest, Vas Gereben u. 22.) Allmusicworld rádió állandó megnevezésű internetes lineáris rádiós médiaszolgáltatását a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 41. § (4) bekezdés b) pontja alapján vezetett hatósági nyilvántartásból hivatalból törölte.

Az eljáró hatóság megnevezése: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25., a továbbiakban: Hivatal)

A határozat ügyiratszáma: 3903-2/2023.

A határozat tárgya: Kun János egyéni vállalkozó Allmusicworld rádió állandó megnevezésű internetes lineáris rádiós médiaszolgáltatásának hatósági nyilvántartásból való törlése.

A hirdetmény kifüggesztésének és közzétételének napja: 2023. augusztus 16.

A hirdetményi közlésre arra figyelemmel kerül sor, hogy a határozat kézbesítésének megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, tekintettel arra, hogy Kun János egyéni vállalkozó vállalkozása 2020. május 13. napjával megszűnt.

A Hivatal az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján a hirdetményt a Hatóság hirdetőtábláján, valamint a honlapján (nmhh.hu) helyezi el.

Budapest, 2023. augusztus 16.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala