Hirdetmény: a Baracsi Média Egyesület "felszámolás alatt" – Rádió Szokol Baracs internetes lineáris rádiós médiaszolgáltatás törlése a hatósági nyilvántartásból

Közzétéve: 2023. augusztus 16.

Hirdetmény

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetményi úton közli, hogy a Baracsi Média Egyesület "felszámolás alatt" (székhelye: 2427 Baracs, Táncsics u. 27.) Rádió Szokol Baracs állandó megnevezésű internetes lineáris rádiós médiaszolgáltatását a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 41. § (4) bekezdés b) pontja alapján vezetett hatósági nyilvántartásból hivatalból törölte.

Az eljáró hatóság megnevezése: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25., a továbbiakban: Hivatal)

A határozat ügyiratszáma: 3890-3/2023.

A határozat tárgya: a Baracsi Média Egyesület "felszámolás alatt" Rádió Szokol Baracs állandó megnevezésű internetes lineáris rádiós médiaszolgáltatásának hatósági nyilvántartásból való törlése.

A hirdetmény kifüggesztésének és közzétételének napja: 2023. augusztus 16.

A hirdetményi közlésre arra figyelemmel kerül sor, hogy a határozat kézbesítésének megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, tekintettel arra, hogy a Baracsi Média Egyesület "felszámolás alatt" 2023. július 17. napjával megszűnt.

A Hivatal az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján a hirdetményt a Hatóság hirdetőtábláján, valamint a honlapján (nmhh.hu) helyezi el.

Budapest, 2023. augusztus 16.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala