A Médiatanács 560/2023. (VIII. 29.) számú döntése

Korlátos erőforrást használó lineáris rádiós médiaszolgáltatók 2022. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata tárgyában indult hatósági eljárások lezárása (FRISS MÉDIA Kft. – Friss FM)

Hatósági döntés dátuma: 2023. augusztus 29.

A Médiatanács az előterjesztés II. számú mellékletében foglalt határozat szerint a 425/2023. (VI. 13.) számú döntésével hivatalból megindított eljárásban megállapítja, hogy a FRISS MÉDIA Kft. a Friss FM állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében a 2022. év vonatkozásában megsértette az Mttv. 66. § (4) bekezdésének h) pontja szerinti, a közösségi jellegű rádiós médiaszolgáltatásokra vonatkozó magyar zenei művekre előírt műsorkvóta kötelezettségét, ezért az Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a médiaszolgáltatót, és kötelezi a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra.