Értesítés 5 sajtótermék nyilvántartásból való törléséről

Közzétéve: 2023. szeptember 6.

Tárgy: döntés közlése hirdetmény útján
Ügyintéző: Németh Beáta
Telefon: 62/568-300
E-mail: szeged@nmhh.hu
Készült: 2023. szeptember 5.

Hirdetmény

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) mint eljáró hatóság értesíti az alábbi ügyfeleket (a továbbiakban: Ügyfél), hogy a hivatkozott tárgyban indult eljárásban a következő iktatószám alatt döntést hozott:

Ügy tárgya: sajtótermék nyilvántartásból történő törlése
#Az ügyfél neveAz ügyfél székhelyeAz ügyfél cégjegyzékszámaAz ügy számaA hirdetmény iktatószáma
01. LEVÉLPRESSZ Reklámiroda, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. "k.a." 1027 Budapest, Bem József utca 6. fszt. 01-09-199347 CE/19412/2023 CE/19412-2/2023
02. INFÓ 60 Kft. „v.a.” 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 19. II. em. 5. 10-09-033331 CE/19413/2023 CE/19413-2/2023
03. Kompetenciacentrum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "k.a.” 1102 Budapest, Kőrösi Csoma S. út 6. B. ép. II.em. 24. 01-09-913515 CE/19414/2023 CE/19414-2/2023
04. Horváth és Társa Kereskedelmi Bt. "v.a.” 7900 Szigetvár, Kórház u. 9. 02-06-066265 CE/19415/2023 CE/19415-2/2023
05. MEGAZIN Internetes Tartalomszolgáltató és Kereskedelmi Kkt. "v.a." 1025 Budapest, Szemlőhegy utca 35. 02-06-066265 CE/19529/2023 CE/19529-2/2023

A közlést hirdetmény útján kell teljesíteni, ha az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik, a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, továbbá ha azt törvény vagy kormányrendelet előírja.

Fentiekre figyelemmel az Ügyfél vagy annak meghatalmazottja a döntést átveheti a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság ügyfél által kiválasztott budapesti vagy szegedi hatósági épületében (1133 Budapest, Visegrádi u. 106. vagy 6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15.) ügyfélfogadási időben (Budapest: hétfő-csütörtök: 8.00-16.00, péntek 8.00-13.30; Szeged: hétfő: 8.00-12.00, szerda: 13.00-16.00, péntek: 8.00-12.00), a (+36 62) 568 300-as telefonszámon előre egyeztetett időpontban.

A fent hivatkozott döntést e hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni, a döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül lehet fellebbezéssel élni.

A hirdetményt a hatóság hirdetőtábláján, valamint honlapján (nmhh.hu) helyezi el.

Szegeden az elektronikus aláírás szerinti időpontban kiadmányozta:

Aranyosné dr. Börcs Janka,
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója
nevében és megbízásából eljáró

Szabó Tibor
hatósági irodavezető

Kifüggesztés napja: 2023. szeptember 6.
Levétel napja: 2023. szeptember 22.