Értesítés építési engedélyezési eljárás megindulásáról – CS/19881/2023.: Nádasdladány, FE-0119 kódnevű, CETIN 40 méteres rácsos szerkezetű távközlési antennatartó torony építése

Közzétéve: 2023. szeptember 14.

Iktatószám: CS/19881-4/2023
Tárgy: hirdetmény eljárás megindulásáról
Ügyintéző: Pócza Anna
Tel: (99) 518-539
Elektronikus levélcím: pocza@nmhh.hu
Készült: 2023. 09. 14.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket Nádasdladány FE-0119 kódnevű, CETIN 40 méteres rácsos szerkezetű távközlési antennatartó torony építése, Nádasdladány Sport u. 461 hrsz., tárgyú építési engedélyezési eljárás megindulásáról.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2023.09.08.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező, építtető
Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság Hivatala CS/19881/2023 Nádasdladány FE-0119 kódnevű, CETIN 40 méteres rácsos szerkezetű távközlési antennatartó torony építése, Nádasdladány Sport u. 461 hrsz., Cetin Hungary Zrt. (2045 Törökbálint, Pannon út 1.)

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda (9400 Sopron, Kossuth L. u. 26.) ügyfélszolgálati időben a (99) 518-000 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárás során hozott valamennyi döntést hirdetményi úton közli.

Az eljárás tárgya a nagy sebességű mobil hírközlési hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 484/2017. (XII. 28.) Korm rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. §-a és 1. mellékletének 1. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítésérőlszóló 2006. évi LIII. törvény 2. §(1) bekezdése alapján a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket - az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével - hirdetményi úton közli.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda, 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: Simon Imre építésügyi csoportvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Sopronban, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.