Értesítés használatbavételi engedély megadásáról – CM/13343-8/2023. számú határozat: Nagyfüged FTTH–GPON-ellátása, infrastruktúra-építés, I. ütem

Közzétéve: 2023. szeptember 15.

Iktatószám: CM/13343-9/2023
Tárgy: SZIP - Gyöngyösi járás, FTTH GPON lefedő hálózat építése, Nagyfüged ellátása, Infrastruktúra építés I. ütem használatbavételi engedély
Ügyintéző: Mezeiné Galuska Judit
Tel: 46/555-522
E-mail: galuska.judit@nmhh.hu
Készült: 2023. szeptember 15.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2023. szeptember 15. napján kelt, CM/13343-8/2023 számú határozattal a használatbavételi engedélyt megadta.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2023. szeptember 15.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező, építtető
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CM/13343/2023 SZIP – Gyöngyösi járás, FTTH GPON lefedő hálózat építése, Nagyfüged ellátása, infrastruktúra-építés, I. ütem, használatbavételi engedély MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt. (1119 Budapest, Petzvál József utca 31-33.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2023. szeptember 15 napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe az NMHH Miskolci Hatósági Irodánál (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.), ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 46/555-522 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt.

Az eljárás tárgya a Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. §-a és 1. mellékletének 1. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.), hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (nmhh.hu).

Miskolc, 2023. szeptember 15.

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: Farkas Zoltán hatósági irodavezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Miskolcon, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.

Kifüggesztés napja: 2023. szeptember 15.
Levétel napja: 2023. szeptember 21.