Értesítés 5 sajtótermék nyilvántartásból való törléséről

Közzétéve: 2023. szeptember 18.

Tárgy: döntés közlése hirdetmény útján
Ügyintéző: Németh Beáta
Telefon: 62/568-300
E-mail: szeged@nmhh.hu
Készült: 2023. szeptember 13.

Hirdetmény

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) mint eljáró hatóság értesíti az alábbi ügyfeleket (a továbbiakban: Ügyfél), hogy a hivatkozott tárgyban indult eljárásban a következő iktatószám alatt döntést hozott:

Ügy tárgya: sajtótermék nyilvántartásból történő törlése
#Az ügyfél neveAz ügyfél székhelyeAz ügyfél cégjegyzékszámaAz ügy számaA hirdetmény iktatószáma
01. SCI-DEV Kutató és Fejlesztő Kft. "f.a." 8600 Siófok, Kele u. 116. 14-09-314898 CE/20028/2023 CE/20028-2/2023
02. SCI-DEV Kutató és Fejlesztő Kft. "f.a." 8600 Siófok, Kele u. 116. 14-09-314898 CE/20029/2023 CE/20029-2/2023
03. SCI-DEV Kutató és Fejlesztő Kft. "f.a." 8600 Siófok, Kele u. 116. 14-09-314898 CE/20030/2023 CE/20030-2/2023
04. SCI-DEV Kutató és Fejlesztő Kft. "f.a." 8600 Siófok, Kele u. 116. 14-09-314898 CE/20031/2023 CE/20031-2/2023
05. SCI-DEV Kutató és Fejlesztő Kft. "f.a." 8600 Siófok, Kele u. 116. 14-09-314898 CE/20032/2023 CE/20032-2/2023

A közlést hirdetmény útján kell teljesíteni, ha az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik, a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, továbbá ha azt törvény vagy kormányrendelet előírja.

Fentiekre figyelemmel az Ügyfél vagy annak meghatalmazottja a döntést átveheti a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság ügyfél által kiválasztott budapesti vagy szegedi hatósági épületében (1133 Budapest, Visegrádi u. 106. vagy 6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15.) ügyfélfogadási időben (Budapest: hétfő-csütörtök: 8.00-16.00, péntek 8.00-13.30; Szeged: hétfő: 8.00-12.00, szerda: 13.00-16.00, péntek: 8.00-12.00), a (+36 62) 568 300-as telefonszámon előre egyeztetett időpontban.

A fent hivatkozott döntést e hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni, a döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül lehet fellebbezéssel élni.

A hirdetményt a hatóság hirdetőtábláján, valamint honlapján (www.nmhh.hu) helyezi el.

Szegeden az elektronikus aláírás szerinti időpontban kiadmányozta:

Aranyosné dr. Börcs Janka,
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója
nevében és megbízásából eljáró

Dr. Lutz Gábor
hatósági irodavezető-helyettes

Kifüggesztés napja: 2023. szeptember 18.
Levétel napja: 2023. október 4.