A Médiatanács 617/2023. (IX. 19.) számú döntése

A TVÁLLANDÓ2023 pályázati eljárás második fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlásáról

Hatósági döntés dátuma: 2023. szeptember 19.

1.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 151/2023. (III. 14.) számú döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2023 pályázati eljárás második fordulójából a zalábbi, valamely érvényességi feltételnek nem megfelelő pályázatokat kizárja:

iktatószám: MA-
TVÁLLANDÓ
2023-…/2023.
a pályázó neve
a médiaszolgáltatás
megnevezése
az állandó műsor
címe
50
DIGART-M Kft.
Szentes Televízió
Híradó
64
LP Média Kft.
hatoscsatorna
Nagykörút

2.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 151/2023. (III. 14.) számú döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2023 pályázati eljárás második fordulójában a „közéleti magazin” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és ütemezést – az alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja:

iktatószám: MA-
TVÁLLANDÓ
2023-…./2023.
a kedvezményezett
neve
a
médiaszolgáltatás
megnevezése
az állandó műsor
címe
az állandó
műsor
típusa
a megítélt
támogatás (Ft)
37
CITY TV Kft.
CITY TV
MIT HOL HOGYAN?
közéleti
magazin
3 120 000
41
Csoboth József
Zoltán
Városi TV Mohács
Hétközben
közéleti
magazin
2 920 000
42
SÁGHY-SAT Kft.
Városi Televízió
Bóly
Napjaink/ Közéleti
magazin
közéleti
magazin
3 120 000
54
BV MÉDIA Bt.
Eleven Televízió
Bükkaljai Mozaik
közéleti
magazin
3 000 000
56
Szentgotthárd
Városi Televízió
Nonprofit Kft.
Gotthárd TV
Híradó plusz
közéleti
magazin
2 760 000
57
Sárvári Média
Nonprofit Kft.
Sárvári Televízió
Hírek Hétkor
közéleti
magazin
2 940 000
58
CUTTINGROOM Bt.
Gólya TV
Gólyahír magazin
közéleti
magazin
3 120 000
59
GYARMATI MÉDIA
NONPROFIT Kft.
Info Plusz
Balassagyarmat
Aktuális
közéleti
magazin
2 960 000
63
PÜSPÖKLADÁNYI
TÁJÉKOZTATÓ
KÖZPONT
Ladány Televízió
Egy hét
közéleti
magazin
3 096 000
9 db
„közéleti magazin” kategóriában összesen:
27.036.000 Ft

3.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 151/2023. (III. 14.) számú döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2023 pályázati eljárás második fordulójában a „hírműsor” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és ütemezést az alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja:

iktatószám: MA-
TVÁLLANDÓ
2023-…./2023.
a kedvezményezett
neve
a
médiaszolgáltatás
megnevezése
az állandó műsor
címe
az állandó
műsor
típusa
a megítélt
támogatás (Ft)
36
PENGŐ FERENC
Karcag Televízió
NAGYKUNSÁGI
HÍRADÓ
hírműsor
9 146 000
38
Békéscsabai
Médiacentrum Kft.
7.Tv
Híradó
hírműsor
10 480 000
39
KANIZSA MÉDIAHÁZ
Nonprofit Kft.
Kanizsa TV
Híradó
hírműsor
9 600 000
43
Halom Televízió
Nonprofit Kft.
Halom Televízió
HÍRADÓ
hírműsor
9 360 000
45
Soproni
Kommunikációs
Központ Kft.
Sopron Televízió
Híradó
hírműsor
9 880 000
46
Szegedi
Rendezvény- és
Médiaközpont
Nonprofit Kft.
Szeged Televízió
SZEGEDI
HÍRADÓ
hírműsor
9 960 000
48
Szolnok TV Zrt.
Szolnok Televízió
AKTUÁLIS
hírműsor
10 200 000
51
XEROPRESS Bt.
Körös Televízió
Szarvasi Híradó
hírműsor
9 963 000
52
Ceglédi TV
Közhasznú
Nonprofit Kft.
Ceglédi TV
Híradó
hírműsor
9 360 000
55
ÓMÉK Nonprofit Kft.
Ózdi Városi
Televízió
Ózdi Krónika
hírműsor
9 720 000
60
MAKÓI Szolgáltató
Nonprofit Zrt.
Makó Városi TV
Híradó
hírműsor
9 360 000
11 db
„hírműsor” kategóriában összesen:
107.029.000 Ft

4.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 151/2023. (III. 14.) számú döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2023 pályázati eljárás második fordulójában a „kulturális magazin” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és ütemezést – az alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja:

iktatószám: MA-
TVÁLLANDÓ
2023-…./2023.
a kedvezményezett
neve
a
médiaszolgáltatás
megnevezése
az állandó műsor
címe
az állandó
műsor
típusa
a megítélt
támogatás (Ft)
40
Fehérvár
Médiacentrum Kft.
Fehérvár Televízió
Paletta Magazin
kulturális
magazin
2 080 000
44
Halom Televízió
Nonprofit Kft.
Halom Televízió
PALETTA
kulturális
magazin
2 080 000
49
Budakalászi Média Kft.
TV Budakalász
KultúrCseppek
kulturális
magazin
2 080 000
53
ÉK-TV Kft.
Pannon Televízió
Pécsi Kör
kulturális
magazin
2 080 000
61
Keszthelyi Televízió
Nonprofit Kft.
Keszthelyi
Televízió
SZIGNATÚRA
KULTURÁLIS
MAGAZIN
kulturális
magazin
2 080 000
62
Vásárhelyi
Médiacentrum
Nonprofit Kft.
Vásárhelyi
Televízió
Kultikum
kulturális
magazin
1 920 000
6 db
„kulturális magazin” kategóriában összesen:
12.320.000 Ft

5.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 151/2023. (III. 14.) számú döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2023 pályázati eljárás második fordulójában a „kulturális magazin” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatot tartalmi ok miatt nem részesíti támogatásban:

iktatószám: MA-
TVÁLLANDÓ
2023-…./2023.
a pályázó neve
a
médiaszolgáltatás
megnevezése
az állandó műsor
címe
az állandó
műsor
típusa
47
Szolnok TV Zrt.
Szolnok Televízió
KULTIDŐ
kulturális
magazin

6.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 151/2023. (III. 14.) számú döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2023 pályázati eljárás második fordulójában a bírálóbizottság maradék keretösszegre vonatkozó javaslatát elfogadva 3.692.002 Ft-tal növeli a TVÁLLANDÓ2023 pályázati eljárás harmadik fordulójában kiosztható keretösszeget.

7.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 151/2023. (III. 14.) számú döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2023 pályázati eljárásmásodik fordulóját lezárja.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási Iroda vezetőjét, hogy

  1. 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat,
  2. 5 napon belül a pályázati eljárás második fordulójának eredményéről szóló közleményt az Alap honlapján hozza nyilvánosságra,
  3. az ÁPF 14.4. pontja szerinti pályázati díj túlfizetés esetén a túlfizetés összegének visszatérítéséről 20 banki napon belül intézkedjen,
  4. a bírálóbizottság tagjait értesítse a Médiatanács döntéséről, és a megbízási díjak átutalásáról határidőben intézkedjen.

a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2023. augusztus 29-én kelt ajánlása