A Médiatanács 618/2023. (IX. 19.) számú döntése

A KMUSZ2023 pályázati eljárás kedvezményezettjeivel kötendő támogatási szerződés és mellékletei formaszövegének elfogadásáról

Hatósági döntés dátuma: 2023. szeptember 19.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a KMUSZ2023 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított pályázókkal kötendő támogatási szerződés és mellékletei formaszövegét a jelen döntés mellékletét képező formában.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási Irodájának vezetőjét, hogy a támogatási szerződést és mellékleteit 8 munkanapon belül az Alap honlapján tegye közzé.

a döntés mellékletei:
1. melléklet: támogatási szerződés
2. melléklet: de minimis nyilatkozat
3. melléklet: beszámoló űrlap
4. melléklet: tételösszesítő
5. melléklet: a beszámoló elkészítésének követelményei