A Médiatanács 638/2023. (IX. 19.) számú döntése

A Budaörs Rádió állandó megnevezésű lineáris rádiós médiaszolgáltatás 2023. június 26. - július 2. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások

Hatósági döntés dátuma: 2023. szeptember 19.

Tárgy: A HUNICOM STÚDIÓ Kft. által üzemeltetett, Budaörs 104,8 MHz helyi vételkörzetű, kereskedelmi jellegű, Budaörs Rádió állandó megnevezésű lineáris rádiós médiaszolgáltatás 2023. június 26. - július 2. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 31. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése]

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a HUNICOM STÚDIÓ Kft.-vel (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Budaörs 104,8 MHz helyi vételkörzetű, kereskedelmi jellegű, Budaörs Rádió állandó megnevezésű lineáris rádiós médiaszolgáltatás 2023. június 26-án sugárzott „Katapult” című műsorszáma (a továbbiakban: Műsorszám) vonatkozásában a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 31. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés egy alkalommal történt vélelmezett megsértése tárgyában.

A Médiatanács kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy nyilatkozzon és szolgáltasson adatot arról, hogy a Műsorszámban bemutatott szolgáltatást termékmegjelenítésről szóló megállapodás alapján szerepeltette-e. Ha igen, csatolja az erről szóló megállapodást, valamint terjessze elő a nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban.