Értesítés építési engedélyezési eljárás megszüntetéséről – CD/3888/2023: Szolnok, kiváltás, kiegészítő építések

Közzétéve: 2023. szeptember 22.

Iktatószám: CD/3888-17/2023
Tárgy: hirdetmény – GINOP-3.4.1-20-2021-00009 Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése a G.Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft-nél a Szolnoki járásban (felhordó) – Szolnok kiváltás Kiegészítő építések” építési engedélye
Ügyintéző: Szabó Attila
Tel.: (52) 522-137

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi építési engedélyezési eljárást 2023. szeptember 21. napján megszünteti.

A kifüggesztés dátuma: 2023. szeptember 22.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgya Kérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CD/3888/2023 GINOP-3.4.1-20-2021-00009 – Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése a G.Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft-nél a Szolnoki járásban (felhordó), Szolnok, kiváltás, kiegészítő építések G.Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft. (4034 Debrecen, Vámospércsi út 141.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint 1. fokú építési hatóság 2023. szeptember 21. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe az NMHH Debreceni Hatósági Iroda Ügyfélszolgálatán (4025 Debrecen, Hatvan u. 43.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), az (52) 522-137 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható az NMHH Debreceni Hatósági Iroda (4025 Debrecen, Hatvan utca 43.) hirdetőtábláján és az nmhh.hu honlapon is.

Debrecen, 2023. szeptember 22.

Németh József
hatósági irodavezető