A Médiatanács 755/2023. (X. 25.) számú döntése

A Csongrád 87,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő használatára 2023. július 21-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása

Hatósági döntés dátuma: 2023. október 25.

  1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapítja, hogy a Csongrád 87,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség legkorábban 2023. december 14. napjától történő kereskedelmi jellegű használatára a Hatóság honlapján és hirdetményi úton 2023. július 21-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményes.
  2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint, az Mttv. 62. § (3) bekezdése és a pályázati felhívás 1.11.3.4. pontja alapján megállapítja, hogy a Csongrád 87,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati eljárás nyertese az Echo Penisola Kft. pályázó.
  3. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított Echo Penisola Kft. pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződés megkötésére irányuló eljárást.
  4. A Médiatanács döntését a Hatóság honlapján és hirdetményi úton közzéteszi.