A Médiatanács 766/2023. (X. 25.) számú döntése

A 99,4 Sunshine FM rádiós médiaszolgáltatásban 2023. augusztus 22-én 06:03:27 és 09:52:32 óra között sugárzott, „Keltető” című műsorszámot kifogásoló bejelentés

Hatósági döntés dátuma: 2023. október 25.

Tárgy: A SUNSHINE RÁDIÓ Kft. által üzemeltetett 99,4 Sunshine FM állandó megnevezésű lineáris rádiós médiaszolgáltatásban 2023. augusztus 22-én 06:03:27 és 09:52:32 óra között sugárzott, „Keltető” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 14. § (1) bekezdésében és az Smtv. 17. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt, valamint a klasszifikációs rendelkezések érvényesülésének vizsgálata]

A Médiatanács a bejelentés alapján nem indít közigazgatási hatósági eljárást, és e döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdése szerint hivatalos levélben tájékoztatja a bejelentőt, valamint a médiaszolgáltatót.