Értesítés építési engedélyezési eljárás megindulásáról – CS/22732/2023.: Tihany, optikai hálózatépítés, központi településrész (III.ütem)

Közzétéve: 2023. október 30.

Iktatószám: CS/22732-2/2023
Tárgy: hirdetmény eljárás megindulásáról
Ügyintéző: Kirchner Ferencné
Tel: (99) 518-531
Elektronikus levélcím: kirchner.ferencne@nmhh.hu
Készült: 2023.10.30.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyban megnevezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (a továbbiakban: Ákr.) (1) bekezdés c) pontja alapján a Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket, hogy 2023.10.24. napján Tihany Optikai hálózat építés – Központi településrész (III.ütem) tárgyú építési engedélyezési eljárás megindulásáról.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság Hivatala CS/22732/2023 Tihany Optikai hálózat építés – Központi településrész (III.ütem) (T.sz: CC2022/TIH-L-01/KÖZP)

CommCad Kft. (2120 Dunakeszi Arad u. 5)

.Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.)

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda, 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. ügyfélszolgálati időben a 99-518-501 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján az eljárás során hozott valamennyi döntését hirdetményi úton közli, valamint a döntésről készült közleményt közhírré teszi.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda, 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26.) hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: Simon Imre építésügyi csoportvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Soproni Hatósági Iroda, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.