A Médiatanács 801/2023. (XI. 7.) számú döntése

Az Mttv. 33. § (4) bekezdésében foglalt „reklám-hangerősség” hatósági ellenőrzésének eredménye 2023. július-augusztus-szeptember hónapokat érintően a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. médiaszolgáltató M1 állandó megnevezésű médiaszolgáltatása kapcsán

Hatósági döntés dátuma: 2023. november 7.

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzés elfogadásával közigazgatási hatósági eljárást indít a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. médiaszolgáltatóval szemben az M1 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásán 2023. szeptember 26-án a 20:52:24-20:55:28, szeptember 27-én a 20:53:38-20:55:32, valamint szeptember 28-án a 14:24:02-14:29:26 és a 16:54:59-16:56:33 közötti időszakokban sugárzott műsorrészek vonatkozásában, az Mttv. 33. § (4) bekezdésben foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát.