Közlemény fennmaradási engedély megadásáról (véglegessé válás) – CM/13766-22/2023. számú határozat: Magyar Telekom - Rental 2, Borsodbóta település, helyi GPON hálózat építése

Közzétéve: 2023. november 15.

Iktatószám: CM/13766-25/2023.
Tárgy: közlemény hatósági döntéséről
Ügyintéző: Bajtainé dr. Réthy Zsófia
Tel.: 46/555-523
Elektronikus levélcím: rethy.zsofia@nmhh.hu
Készült: 2023. november 15.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő közhírré tétel útján történő tájékoztatást adja a tárgyban megnevezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2023. október 9. napján kelt, CM/13766-22/2023. számú határozattal a fennmaradási engedélyt megadta, mely határozat – a hirdetményi úton történő közlését követően – 2023. november 10. napján véglegessé vált.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2023. november 15.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CM/13766/2023 Magyar Telekom - Rental 2, Borsodbóta település, helyi GPON hálózat építése megnevezésű elektronikus hírközlési építmény fennmaradási engedélyezési ügye G.Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft. (4034 Debrecen, Vámospércsi út 141.)

A döntés rendelkező része:

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a SiWorld Magyarország Távközlési Tervező és Kivitelező Kft. (1184 Budapest, Fáy utca 4; a továbbiakban: Kérelmező) által képviselt G. Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft. (4034 Debrecen, Vámospércsi út 141; a továbbiakban: Építtető) részére a Palásty István (kamarai azonosító: HI-V 13-9926) által készített 22060202 számú kiviteli terv alapján Magyar Telekom - Rental 2, Borsodbóta település, helyi GPON hálózat építése elektronikus hírközlési építményre, melynek helyrajzi számai: Borsodbóta: 0104, 113, 119, 120, 129, 14, 16, 214/1, 215, 221, 225, 268/3, 332/1, 347, 348/2, 369/1, 369/2, 370, 371, 428, 429/1, 431, 432/1, 432/2, 433, 434, 435, 50, 509, 508/1, 510, 512, 513/1, 513/2, 513/3, 513/4, 516, 53, 590/2, 600, 645/1, 648, 857, 858, 859, 324, 222, 207, 198, 189, 430, 511, 590/1, 63, 62, 49, 45, 32, 29, 24, 25, 21, 20, 11. az

fennmaradási engedélyt megadja,

egyben az Építtetőt az építési engedély véglegessé válása előtt megkezdett építési tevékenység miatt,

65 000 Ft, azaz hatvanötezer forint építésügyi bírsággal sújtja.

A megépült létesítményt csak az engedélyezett műszaki tervben, továbbá a jogszabályok szerint megengedett célra és csak úgy szabad használni, hogy az életet és közbiztonságot, valamint az egészséget ne veszélyeztesse.

Üzemben tartó: Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.

Az eljárásba bevont szakhatóságok állásfoglalásai:

Szakhatóságok állásfoglalásai:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-Helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 2023. szeptember 11-i keltű, 35500/6467-2/2023. ált. számú szakhatósági hozzájárulásában foglalt előírásai:

  1. I.  A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság– 3529 Miskolc, Csabai kapu 17. - CM/13766-11/2023. számú megkeresése alapján SiWorld Magyarország Távközlési Tervező és Kivitelező Kft. - 1184 Budapest, Fáy u. 4. – kérelmére indult, a Borsodbóta település, helyi GPON hálózat építés fennmaradási engedélyéhez

a szakhatósági hozzájárulásomat előírás nélkül megadom.

  1. II. A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye. Döntésem az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 2023. szeptember 7-i keltű, 13260-2/2023/h számú szakhatósági állásfoglalásában foglalt előírásai:

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (3501 Miskolc Pf. 391) CM/13766-8/2023 hivatkozási számon megküldött szakhatósági megkeresésére, a SiWorld Magyarország Távközlési Tervező és Kivitelező Kft. (1184 Budapest, Fáy utca 4.) által kérelmezett Magyar Telekom - Rental 2, Borsodbóta település, helyi GPON hálózat fennmaradása tárgyában az alábbi szakhatósági állásfoglalást adom:

A fennmaradáshoz

HOZZÁJÁRULOK.

Ezen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 2023. szeptember 11-i keltű, BO/51/05770-3/2023. számú szakhatósági állásfoglalásában foglalt előírásai:

  1. I.  A G. Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft. (4034 Debrecen, Vámospércsi út 141., KÜJ: 101125109) építtető részére, a SiWorld Magyarország Távközlési Tervező és Kivitelező Kft. (1184 Budapest, Fáy utca 4) kérelmére, a Magyar Telekom - Rental 2, Borsodbóta település, helyi GPON hálózat építése” elektronikus hírközlési építmény fennmaradási engedélyezési eljárásához a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra (továbbiakban: Főosztály) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Irodájától (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.) 2023. szeptember 5. napján érkeztetett, CM/13766-10/2023. számú megkeresés, valamint az ahhoz csatolt dokumentumok alapján

szakhatósági hozzájárulásomat előírások nélkül megadom.

  1. II.    Döntésem az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

-        Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály 2023. szeptember 29-i keltű, BO/28/01112-2/2023 számú szakhatósági eljárást megszüntető végzése:

Az építtető G. Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft. (4034 Debrecen, Vámospércsi út 141.) képviseletében eljáró SiWorld Magyarország Távközlési Tervező és Kivitelező Kft. (1184 Budapest, Fáy utca 4.) által kezdeményezett, a „Magyar Telekom – Rental 2, Borsodbóta település, helyi GPON hálózat építése” fennmaradási engedélyezés tárgyában a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala előtt folyó eljárásban az eljáró hatóság megkeresésére indított szakhatósági eljárásomat hatáskör hiányában

megszüntetem.

Jelen végzés ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

-        Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Miskolci Bányafelügyeleti Osztály 2023. szeptember 8-i keltű, SZTFH-BANYASZ/12180-2/2023 számú szakhatósági eljárást megszüntető végzése:

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (továbbiakban: Bányafelügyelet) a G. Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft. (4034 Debrecen, Vámospércsi út 141; a továbbiakban: Építtető) képviseletében eljáró SiWorld Magyarország Távközlési Tervező és Kivitelező Kft. (1184 Budapest, Fáy utca 4; a továbbiakban Kérelmező) kérelmére hivatkozott számon megindult, „Magyar Telekom -Rental 2, Borsodbóta település, helyi GPON hálózat építése” fennmaradási engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó szakhatósági eljárását

megszünteti .

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

-        Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 2023. szeptember 25-i keltű, Bor/776-12/2023. számú szakhatósági állásfoglalásában foglalt előírásai:

A Nemzeti Mádia és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda megkeresésére a Magyar Telecom – Rentál 2, Borsodbóta település, helyi GINOP hálózat építése fennmaradási engedélyezési eljárásában indult, a beruházás kapcsán természetvédelmi követelményeknek való megfelelése tárgyában, minta a Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, elsőfokú szakhatósági jogkörömben hozzájárulok.

Szakhatósági hozzájárulásom nm mentesít más hatósági engedélyek és előírások megkérése alól.

A szakhatósági hozzájárulás ellen önálló fellebbezésnek helye nincs.

A közművek nyilatkozatai az alábbiak szerint rendelkezésre állnak:

-          Borsodbóta Község Önkormányzat 2023. július 3-i keltű, nyilatkozata;

-          Borsodbóta Község Önkormányzati 2023. július 3-i keltű, Bor/776-8/2023. számú tulajdonosi hozzájárulása;

-          Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. 2023. július 10-i keltű, vagyonkezelői hozzájárulása;

-          Magyar Közút Nonproft Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Igazgatóság 2023. július 4-i keltű, BAZ-1237/4/2023. számú hozzájárulása;

-          MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft. 2023. június 20-i keltű, Eg/1476/2023 számú jogszerűségi nyilatkozat és tulajdonosi hozzájárulása;

-          Magyar Telekom Nyrt. 2023. június 19-i keltű, nyilatkozata;

-          Az 519781245 azonosítószámú közműnyilatkozatokban az alábbi közművek adták hozzájárulásukat:

-        Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

-        Magyar Telekom Nyrt.

-        MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft.

-        OPUS TIGÁZ Gázhálózati Zrt.

-        PARISAT Távközlési és Szolgáltató Kft.

Jelen engedély hatálya nem terjed ki a hálózathoz kapcsolódó berendezésekre, fejállomásra, antenna és antennatartó szerkezetekre.

A bírságot az Építtető köteles a jelen határozat véglegessé válását követő 30 napon belül, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlára befizetni. A banki átutaláson fel kell tüntetni jelen határozat iktatószámát, a bírság megnevezését, az Építtető, mint kötelezett nevét (megnevezését).

A pénzfizetési kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén a Hatóság a bírság, mint köztartozás adók módjára történő behajtása iránt intézkedik. A késedelmesen megfizetett bírságot az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 206. § (1) bekezdése alapján az esedékesség napját követő naptól, mint kezdőnaptól késedelmi pótlék terheli, melynek mértéke a
209. § (1) bekezdése értelmében minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része.

A Hatóság a bírság megfizetésére, az Építtető teljesítési határidő lejárta előtt benyújtott kérelme alapján egy alkalommal 60 nap határidő-hosszabbítást engedélyezhet.

Amennyiben az Építtető az építési engedély véglegessé válása előtt megkezdett és megépített elektronikus hírközlési építményt a kiszabott építésügyi bírság megfizetésére előírt határidő lejárta előtt lebontja, a szabálytalanságot megszünteti, a Hatóság a bírságot elengedi.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez címzett, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalához (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) benyújtott halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni 40 000 Ft, azaz negyvenezer forint másodfokú eljárási díjnak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú számlájára történő befizetése, továbbá a másodfokú szakhatósági állásfoglalás illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának lerovása mellett. A fellebbezéshez az eljárási díj megfizetésére vonatkozó igazolást csatolni kell. A fellebbezést a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Elnöke, mint másodfokú hatóság bírálja el.

Az indokolás kivonata:

A Hatóság az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 10. § (2) bekezdése szerint a 10. § (1) bekezdés 12. pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a Magyar Telekom - Rental 2, Borsodbóta település, helyi GPON hálózat építése megnevezésű elektronikus hírközlési építményre fennmaradási engedélyezési eljárást folytatott a Kérelmező kérelme alapján.

A Kérelmező 2022. szeptember 30. napján érkezett, CM/22834/2022. iktatószámon iktatott használatbavételi engedélykérelemét és mellékleteit a Hatóság megvizsgálta és megállapította, hogy az Építtető 2022/3066/1-2 számú hírközlési e-napló szerint az építési munkaterület átadás-átvétele 2022. augusztus 2. napján megtörtént, az építési tevékenység 2022. augusztus 8. napján kezdődött meg és 2022. szeptember 20. napján fejeződött be, azonban az Építtető ekkor még nem rendelkezett végleges építési engedéllyel és a Hatóság által jóváhagyott engedélyezési tervdokumentációval, mellyel a kivitelezés megkezdhető lett volna.

A fentiekre tekintettel a Hatóság a 2022. október 7. napján kelt, CM/22834-2/2022. iktatószámú határozatával a Kérelmező használatbavételi engedély megadására irányuló kérelmét elutasította és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 15. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel fennmaradási engedély iránti kérelem benyújtására kötelezte.

Az Építtető 2022. október 21. napján fellebbezést nyújtott be a CM/22834-2/2022. iktatószámú határozat ellen. A Hatóság Másodfokúdöntés-előkészítő Osztálya a CM/22834-2/2022. iktatószámú határozatot a 2022. december 9. napján kelt, MD/22834-6/2022. iktatószámú másodfokú határozatával megváltoztatta, azonban a másodfokú határozatban alkalmazott módosítások az ügy érdemére – a használatbavételi engedély kérelem elutasítására és fennmaradási engedélykérelem előterjesztésére kötelezésre – nem hatottak ki.

A Kérelmező által 2023. június 2. napján nyújtott be fennmaradási engedélykérelmet, és az ahhoz csatolt mellékleteit megvizsgálva – hiánypótlás teljesítését követően – a Hatóság megállapította, hogy az építési engedély véglegessé válása előtt megkezdett és megépített elektronikus hírközlési építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas.

A kérelem és mellékletei megfelelnek a Rendelet 16. § (2)-(5) bekezdésében foglaltaknak.

Az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó eljárási költség megfizetésre került.

Az eljárás során a szakhatóságok bevonásra kerültek, kifogást nem emeltek, állásfoglalásukat a rendelkező részben foglaltak szerint megadták az alábbi indokolással:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-Helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat:

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda – 3529 Miskolc, Csabai kapu 17. - CM/13766-11/2023. számon, 2023. szeptember 6-án megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás megadása céljából, az építtető G. Telekom Távközlési és Szolgáltató Kft. – 4034 Debrecen, Vámospércsi út 141. - nevében és megbízásából eljáró SiWorld Magyarország Távközlési Tervező és Kivitelező Kft. - 1184 Budapest, Fáy u. 4. – kérelmére indult Borsodbóta település, helyi GPON hálózat építés fennmaradási engedélyezése ügyében.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 7. táblázat 5. és 6. pontja alapján a területi vízvédelmi és vízügyi hatóság szakkérdése annak elbírálása, hogy a tevékenység és az építmény a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, ill. a vizek lefolyására, a mederfenntartásra, az árvíz és a jég levonulására vonatkozó követelményeknek megfelel-e.

Engedélyes az építéshez CM/13929-5/2022. számon építési engedélyt kapott. A kivitelezés az építési engedély véglegessé válását megelőzően megkezdődött, ezért a Hatóság a használatbavételi kérelmet megtagadta.

A csatolt 2022. 09. 29-én kelt felelős műszaki vezetői nyilatkozat, továbbá a SiWorld. Magyarország Távközlési Tervező és Kivitelező Kft. - 1184 Budapest, Fáy u. 4. – Palásty István (tervező) által készített 22060202 számú fennmaradási engedélyezési tervdokumentáció szerint a beruházás a CM/13929-5/2022. iktatószámon kiadott építési engedélynek megfelelően valósult meg.

Borsodbóta Község Önkormányzata 2023. 07. 03-án kelt, Bor/776-8/2023. számon tulajdonosi hozzájárulását megadta.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. BAZ-1237/4/2023. iktatószámon hozzájárulást adott.

A kérelemhez az 519781245 számú e-közmű nyilatkozat csatolásra került. Hatóságunk nyilvántartása szerint a tervezéssel érintett terület nagyvízi medret, parti sávot, védőterületet nem érint.

A fentiek szerint megépült Borsodbóta település, helyi GPON hálózat építés fennmaradási engedélye kiadásához hozzájárulásomat előírás nélkül megadtam.

Jelen szakhatósági eljárás 7.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díját – amelyet a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2. sz. mellékletének 8. pontja állapít meg engedélyes az Igazgatóságom részére megfizette.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 7. táblázat 5. és 6. pontja alapján, és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bek. szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján zártam ki.

Felhívom az engedélyező hatóságot, hogy tárgyi ügyben hozott döntését az Ákr. 85. § (1) bekezdése szerint küldje meg hatóságom részére.

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály:

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság CM/13766-8/2023 hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött Magyar Telekom - Rental 2, Borsodbóta település, helyi GPON hálózat fennmaradása tárgyában.

A megkeresésben foglaltakat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tárgyi beruházás a katonai szervezetek tevékenységét nem befolyásolja, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Állásfoglalásom a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 1. § (1) bekezdésén, 3. § (11) bekezdésén, 6. § (1) bekezdésének b) pontján, 59. § (1) bekezdésének a), d)-e) pontján alapszik.

A szakhatóság hatáskörét és illetékességét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 7. Hírközlési ügyek táblázat 10. pontja, a szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat kizárására vonatkozó előírást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése tartalmazza.

Jelen szakhatósági döntést a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2022. (VII. 29.) HM utasítás 1. melléklet 6. függelék A) táblázat 15. sorában foglaltak alapján a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály Településrendezési Hatósági Osztály vezetőjeként a miniszter nevében és megbízásából kiadmányozom.

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály:

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Hivatal (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.) 2023. szeptember 5. napján kelt megkeresésében, a G. Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft. építtető részére a „Magyar Telekom - Rental 2, Borsodbóta település, helyi GPON hálózat építése” elektronikus hírközlési építmény fennmaradási engedélyezéséhez szakhatósági állásfoglalás kiadását kérte a Főosztálytól.

A benyújtott dokumentáció részét képező felelős műszaki vezetői nyilatkozatból, valamint a műszaki leírásból megállapítható, hogy az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladékok gyűjtése, kezelése és elszállítása a vonatkozó előírások szerint történt.

A benyújtott iratok alapján a „Magyar Telekom - Rental 2, Borsodbóta település, helyi GPON hálózat építése” elektronikus hírközlési építmény fennmaradásának engedélyezése természetvédelmi és hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért.

Kérelmező a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 6. melléklet 6. pontja által meghatározott 7 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

A szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletének 7. pontja alapján, a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022 (XII. 30.) Kormányrendelet 2 § (1) bek.-ében, valamint a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdésben foglaltak alapján adtam meg.

A döntés elleni jogorvoslatról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése figyelembevételével adtam tájékoztatást.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály:

Az építtető G. Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft. (4034 Debrecen, Vámospércsi út 141.) képviseletében eljáró SiWorld Magyarország Távközlési Tervező és Kivitelező Kft. (1184 Budapest, Fáy utca 4.) a „Magyar Telekom – Rental 2, Borsodbóta település, helyi GPON hálózat építése” fennmaradási engedélyezése tárgyában nyújtott be kérelmet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz. Az eljáró hatóság tárgyi ügyben az általános közigazgatási rendtartásról 2016. évi CL. törvény (Ákr.) és egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (Szhr.) 1. melléklet 7. táblázat 18. pontja alapján szakhatósági állásfoglalást kért az örökségvédelmi hatóságtól.

Az eljárás során a 22060202 munkaszámú fennmaradási engedélyezési tervdokumentáció és a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítottam, hogy a kulturális örökségvédelmi hatóság, mint szakhatóság a megkeresés szerinti ügyben kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (Övr.) 3. § (1) bekezdés a) pontja és 87. § (1) bekezdése szerint nem rendelkezik hatáskörrel, tekintettel arra, hogy az engedélyezés tárgyát képező megvalósult munkálatok régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezetet, valamint műemléket, műemléki területet és világörökségi területet nem érintettek.

Mindezekre tekintettel az Ákr. 17. § alapján az eljárás megszüntetéséről döntöttem.

Az eljárás megszüntetésének törvényi feltételei a jelen ügyben fennállnak.

Végzésem az Ákr. 17. § és 80-81. §-án alapul.

Az önálló jogorvoslatot az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki, és e jogszabályhelyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

A hivatal hatáskörét az Szhr. 1. § (1) bekezdése és 1. mellékletének 7. pontja, az Övr. 87. § (1) bekezdése, illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.)Korm. Rendelet 2. § (1)  bekezdése állapítja meg.

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Miskolci Bányafelügyeleti Osztály:

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda a tárgyi létesítmény fennmaradási engedélyezési eljárása során szakhatósági állásfoglalást kért a Bányafelügyelettől. Megkereséséhez mellékelte a 22060202 munkaszámú engedélyezési tervdokumentációt.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. §-ára és 1. számú mellékletének 7. táblázatának 19. pontjára tekintettel a Bányafelügyelet megvizsgálta a beérkezett tervdokumentációt, és a tervdokumentáció, valamint saját nyilvántartásai alapján az alábbiakat állapította meg:

-        Tárgyi építési tevékenység területe nem tartozik felszínmozgás-veszélyes övezethez, valamint bányászati tevékenységgel érintett területet nem érint.

-        A tárgyi létesítmény földgázelosztó vezeték biztonsági övezetében valósult meg, azonban a dokumentáció nem tartalmazott olyan nyilatkozatot, amelyben az Építtető az üzemeltetőnek a 20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet 38. § (2) bekezdése szerinti egyetértési nyilatkozatában foglalt feltételeket kifogásolta volna.

-        Az építési tevékenység során nem valósult meg 500 m3-t meghaladó mértékű ásványi nyersanyag kitermelés.

A fentiek alapján a Bányafelügyelet megállapította, hogy a szakhatóság bevonásának és közreműködésének a feltételei nem teljesülnek, ezért az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 17. §-a alapján a szakhatósági eljárást megszünteti.

A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet 2. számú mellékletének 3. pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díj rendezett.

A végzés elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A Bányafelügyelet hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § és 1. számú mellékletének 7/19. pontja állapítja meg, illetékessége a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43.§ (1) bekezdésén alapul.

Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője:

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda megkeresésére a Magyar Telecom – Rental 2, Borsodbóta település, helyi GINOP hálózat építése fennmaradási eljárásban a beruházás kapcsán a tervben foglaltak szerint az építmény kapcsán a természetvédelmi követelményeknek való megfelelése kapcsán szakhatósági megkereséssel fordult hatóságomhoz.

A szakhatósági eljárás során az alábbiakat állapítottam meg:

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda megkeresésére a Magyar Telecom – Rental 2, Borsodbóta település, helyi GINOP hálózat építése fennmaradási eljárásban a 22060202 engedélyezési tervdokumentáció alapján Borsodbóta Község Önkormányzata által szabályozott természetvédelmi követelmények rendelkezéseivel nem ellentétes.

Fentiek alapján a kiviteli tervek vonatkozásában szakhatósági hozzájárulásomat megadom.

Szakhatósági állásfoglalásomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. §-a alapján, valamint az egyek közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 7.7. alapján adtam ki.

A fellebbezési lehetőségeket az Ákr. 55 § (4) bekezdése zárja ki, mely alapján a szakhatóság előzetes szakhatósági hozzájárulása, állásfoglalása és végzései ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye. A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épbír) 3. § (2) bekezdése kimondja, hogy az építési engedély véglegessé válása előtt megkezdett, vagy az építési engedély végrehajthatóságának felfüggesztése alatt végzett építési tevékenység esetén, ha az építtető az engedélyezett tervtől nem tért el: 65 000 forint a bírság mértéke.

A fentiek alapján a Hatóság az építési engedély véglegessé válása előtt - megépített építményre 65 000 Ft, azaz hatvanötezer forint bírságot állapított meg.

A késedelmi pótlék fizetési kötelezettség kezdő időpontja a bírság megfizetésére előírt határidő lejártát követő nap.

Az Épbír. 5. § (1) bekezdése, valamint a 6. § (4) bekezdése alapján állapította meg. A bírság megfizetésére nyitva álló határidő meghosszabbítására vonatkozó rendelkezés az Épbír.
5. § (3) bekezdésén alapul. A Hatóság a fennmaradási engedélyről és a bírságról szóló döntést az Épbír. 4. § (1) bekezdése alapján foglalta egy határozatba.

Az építésügyi bírság elengedésére vonatkozó rendelkezés az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 49. § (2) bekezdésén alapul.

A jelen határozatban megállapított bírság az Eht. 163. § (1) bekezdése értelmében adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. A bírság meg nem fizetése esetén a Hatóság az adóhatóság által foganatosított végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 106. §-a szerint intézkedik a bírság behajtásáról az adóhatóság útján.

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Miskolci Hatósági Irodánál (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.), ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a +36 46 555 523 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján az eljárás során hozott döntéséről készült közleményt közhírré teszi.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen közlemény megtalálható a Hatóság honlapján (nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: Pap-Tóth Tamás hatósági irodavezető-helyettes, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Miskolcon, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.

Kifüggesztés napja: 2023. november 15.

Levétel napja: 2023. december 1.