Értesítés építési engedély megadásáról – CD/22524-5/2023. számú határozat: 471. számú főút Nyírmihálydi és Nyírbátor, valamint Nyírbátor és Mátészalka közötti szakasz fejlesztése

Közzétéve: 2023. november 15.

Iktatószám: CD/22524-6/2023.
Tárgy: 471. számú főút Nyírmihálydi és Nyírbátor, valamint Nyírbátor és Mátészalka közötti szakasz fejlesztése 11,5 t burkolatmegerősítés tervezéséhez XII. szakasz 65+420 – 67+600 szelvények között, Nyírmeggyes, G1.5 Hírközlés - Elektronet Zrt. tulajdonú távközlési hálózat kiváltás építési engedélyezési eljárásának lezárásáról
Ügyintéző: Lugosi-Vezendi Edit
Tel.: (52) 522-174

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban 2023. november 14. napján kelt, CD/22524-5/2023. számú határozattal az építési engedélyt megadta.

A kifüggesztés dátuma: 2023. november 15.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CD/22524/2023. 471. számú főút Nyírmihálydi és Nyírbátor, valamint Nyírbátor és Mátészalka közötti szakasz fejlesztése 11,5 t burkolatmegerősítés tervezéséhez XII. szakasz 65+420 – 67+600 szelvények között, Nyírmeggyes, G1.5 Hírközlés - Elektronet Zrt. tulajdonú távközlési hálózat kiváltás Építési és Közlekedési Minisztérium (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2023. november 14. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe az NMHH Debreceni Hatósági Iroda Ügyfélszolgálatán (4025. Debrecen, Hatvan u. 43.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), az (52) 522-174 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr) 88. § (1) bekezdés c) pontja történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján a hirdetmény az NMHH Debreceni Hatósági Iroda (4025. Debrecen, Hatvan utca 43.) hirdetőtábláján és a nmhh.hu honlapon kerül elhelyezésre.

Debrecen, 2023. november 14.

Németh József
hatósági irodavezető